Skolväsendet

Utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 maj 2016

Beslut

Regeringen bör se över förslag om skolavslutningar, idrott och 10-årig grundskola (UbU14)

Riksdagen har riktat fem uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen om skolan:

 • Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om att konfessionella inslag ska få förekomma i offentliga skolor i samband med skolavslutningar och andra traditionella högtider, i annan utbildning än undervisning.
 • Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om att utöka undervisningstiden i ämnet idrott och hälsa i grundskolan med 100 timmar.
 • Regeringen bör ta fram ett förslag om tioårig grundskola och vidareutbildning av förskolelärare så att de kan bli behöriga att undervisa i den nya tioåriga grundskolan.
 • Regeringen bör utreda frågan om att införa ett nationellt digitalt lärarlyft.
 • För att öka likvärdigheten i bedömningen av nationella prov bör regeringen återkomma till riksdagen med ett förslag om att införa digitala nationella prov med rättning av utomstående, nationella examinatorer.

Riksdagens tillkännagivanden gjordes när riksdagen behandlade motioner från de allmänna motionstiderna 2014 och 2015 om skolfrågor. Riksdagen sa nej till de andra motionerna.

 

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår fem tillkännagivanden till regeringen. Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om tioårig grundskola. Därmed bifaller riksdagen motionerna 2015/16:1285, 2015/16:1847 yrkande 11, 2015/16:2736 yrkande 10 och 2015/16:3073 yrkande 16. Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om att det ska införas ett undantag från 1 kap. 6 § skollagen (2010:800) med innebörden att konfessionella inslag ska få förekomma i offentliga skolor, i annan utbildning än undervisning, vid vissa tillfällen i samband med firandet av skolavslutningar och andra traditionella högtider. Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna 2014/15:2839 yrkande 44, 2014/15:2999 och 2015/16:2878 yrkande 39. Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om att regeringen ska utreda frågan om att införa ett nationellt digitalt lärarlyft. Därmed bifaller riksdagen motion 2015/16:2768 yrkande 2. Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om att digitaliserade nationella prov med extern rättning ska införas. Därmed bifaller riksdagen motion 2015/16:2878 yrkande 20. Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om att utöka undervisningstiden i idrott och hälsa. Därmed bifaller riksdagen motion 2015/16:2764. Utskottet avstyrker övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

150 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2016-04-21
Justering: 2016-04-28
Trycklov: 2016-04-28
Reservationer 65
Betänkande 2015/16:UbU14

Alla beredningar i utskottet

2016-04-21, 2016-04-12, 2016-03-22, 2016-03-10, 2016-03-03

Regeringen bör se över förslag om skolavslutningar, idrott och 10-årig grundskola (UbU14)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen ska rikta fem uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen om skolan:

 • Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om att konfessionella inslag ska få förekomma i offentliga skolor i samband med skolavslutningar och andra traditionella högtider, i annan utbildning än undervisning.
 • Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om att utöka undervisningstiden i ämnet idrott och hälsa i grundskolan med 100 timmar.
 • Regeringen bör ta fram ett förslag om tioårig grundskola och vidareutbildning av förskolelärare så att de kan bli behöriga att undervisa i den nya tioåriga grundskolan.
 • Regeringen bör utreda frågan om att införa ett nationellt digitalt lärarlyft.
 • För att öka likvärdigheten i bedömningen av nationella prov bör regeringen återkomma till riksdagen med ett förslag om att införa digitala nationella prov med rättning av utomstående, nationella examinatorer.

Utbildningsutskottets förslag om tillkännagivanden lades fram när utskottet behandlade motioner från de allmänna motionstiderna 2014 och 2015 om skolfrågor. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till de andra motionerna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-05-10
Debatt i kammaren: 2016-05-11
4

Beslut

Beslut: 2016-05-12
39 förslagspunkter, 34 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

 • 12 maj 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ansvarsfördelningen mellan stat och kommun

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1886 av Linus Sköld och Anna Wallentheim (båda S),

2015/16:2732 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) och

2015/16:3073 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 11.

Reservation 1 (M)

2. Förutsättningar för mindre skolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2399 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkande 9 och

2015/16:2738 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 2 och 3.

Reservation 2 (M)
Reservation 3 (C)

3. Strategi för små landsbygds- och skärgårdsskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2399 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkande 36.

Reservation 4 (SD, C)

4. Val av skola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:862 av Penilla Gunther (KD),

2015/16:2399 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkandena 25 och 30,

2015/16:2482 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 6 och

2015/16:2878 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 28.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (C)
Reservation 7 (KD)

5. Det fria skolvalet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:279 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 1,

2015/16:2399 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkandena 23 och 24,

2015/16:2769 av Christer Nylander m.fl. (FP, M, C, KD) och

2015/16:2878 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 26.

Reservation 8 (M, C, L, KD)
Reservation 9 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 0 74 0 10
SD 41 0 0 7
MP 20 0 0 5
C 0 20 0 2
V 0 0 18 3
L 0 15 0 4
KD 0 14 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 164 123 18 44


6. Fristående skolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:100 av Daniel Riazat m.fl. (V) yrkande 1,

2015/16:442 av Linus Sköld och Anna Wallentheim (båda S),

2015/16:1166 av Marta Obminska (M),

2015/16:2156 av Lars Eriksson m.fl. (S),

2015/16:2399 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkandena 27 och 28,

2015/16:2787 av Mathias Sundin m.fl. (FP) yrkande 7 och

2015/16:2878 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 27.

Reservation 10 (C)
Reservation 11 (V)
Reservation 12 (L)
Reservation 13 (KD)

7. Tillsyn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:159 av Robert Stenkvist och Stefan Jakobsson (båda SD),

2015/16:170 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 5,

2015/16:441 av Linus Sköld och Anna Wallentheim (båda S),

2015/16:1295 av Richard Jomshof och Carina Herrstedt (båda SD),

2015/16:1847 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 6,

2015/16:2364 av Annika Qarlsson och Kristina Yngwe (båda C),

2015/16:2878 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkandena 13 och 29 samt

2015/16:3073 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 9.

Reservation 14 (M)
Reservation 15 (SD)
Reservation 16 (KD)

8. Förskoleklassen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:279 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 3,

2015/16:2774 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 7 och

2015/16:3073 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 17 (M)
Reservation 18 (V)

9. Tioårig grundskola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om tioårig grundskola och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2015/16:1285 av Richard Jomshof (SD),

2015/16:1847 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 11,

2015/16:2736 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 10 och

2015/16:3073 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 16.

Reservation 19 (S, MP, V)

10. Skolavslutningar och andra traditionella högtider

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att det ska införas ett undantag från 1 kap. 6 § skollagen (2010:800) med innebörden att konfessionella inslag ska få förekomma i offentliga skolor, i annan utbildning än undervisning, vid vissa tillfällen i samband med firandet av skolavslutningar och andra traditionella högtider och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna

2014/15:2839 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) yrkande 44,

2014/15:2999 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) och

2015/16:2878 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 39 och

avslår motionerna

2014/15:2385 av Mikael Oscarsson (KD),

2014/15:2744 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 23 och

2015/16:1847 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 32.

Reservation 20 (S, MP, V)
Reservation 21 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 21 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 6 2 95 10
M 74 0 0 10
SD 0 43 0 5
MP 1 1 18 5
C 20 0 0 2
V 0 0 18 3
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 130 46 131 42


11. Läraryrket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:473 av Linus Sköld och Anna Wallentheim (båda S),

2015/16:1108 av Said Abdu (FP) yrkande 2,

2015/16:1584 av Magda Rasmusson (MP) yrkandena 1 och 2,

2015/16:2399 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkande 7,

2015/16:2774 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 3 och

2015/16:3073 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 22 (M)
Reservation 23 (C)

12. Behörighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:279 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 5 och

2015/16:2727 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 1 och 2.

Reservation 24 (V)

13. Fortbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:838 av Monica Green (S) yrkande 3,

2015/16:2427 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) yrkande 3,

2015/16:2736 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 11,

2015/16:2739 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 2-5,

2015/16:2774 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 8,

2015/16:2878 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkandena 12 och 18 samt

2015/16:3073 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkandena 15 och 17.

Reservation 25 (M)
Reservation 26 (KD)

14. Nationellt digitalt lärarlyft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen ska utreda frågan om att införa ett nationellt digitalt lärarlyft och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2015/16:2768 av Christer Nylander m.fl. (FP, M, C, KD) yrkande 2.

Reservation 27 (S, MP, V)

15. Skolledare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:100 av Daniel Riazat m.fl. (V) yrkande 3,

2015/16:786 av Christina Örnebjär (FP),

2015/16:2224 av Roger Haddad (FP),

2015/16:2774 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 4 och 5,

2015/16:2867 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1 och 2,

2015/16:2878 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkandena 15 och 17 samt

2015/16:3161 av Roger Haddad (FP).

Reservation 28 (M)
Reservation 29 (SD)
Reservation 30 (V)
Reservation 31 (KD)

16. Studie- och yrkesvägledare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2399 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkande 13,

2015/16:2431 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 5 och

2015/16:2775 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 32 (M)
Reservation 33 (C)

17. Barn och elever med ett annat modersmål än svenska

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:100 av Daniel Riazat m.fl. (V) yrkande 4,

2015/16:1182 av Eva Lohman och Cecilia Magnusson (båda M),

2015/16:2179 av Stefan Nilsson och Annika Hirvonen (båda MP) och

2015/16:2738 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 34 (M)
Reservation 35 (V)

18. Nyanlända elever

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2636 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkande 5,

2015/16:2878 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkandena 22 och 24 samt

2015/16:3133 av Ulrika Carlsson i Skövde och Johanna Jönsson (båda C).

Reservation 36 (KD)

19. Skolans värdegrund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:20 av Daniel Riazat m.fl. (V) yrkande 1,

2015/16:832 av Anders Österberg (S),

2015/16:834 av Lawen Redar (S),

2015/16:1472 av Robert Hannah och Lars Tysklind (båda FP) yrkandena 1 och 2,

2015/16:2057 av Runar Filper (SD),

2015/16:2341 av Sanne Eriksson m.fl. (S),

2015/16:2753 av Hanna Wigh (SD),

2015/16:2878 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 9 och

2015/16:3099 av Carina Herrstedt m.fl. (SD) yrkandena 7, 8 och 11.

Reservation 37 (SD)
Reservation 38 (V)
Reservation 39 (KD)

20. Jämställdhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:20 av Daniel Riazat m.fl. (V) yrkandena 2, 3, 5 och 6 samt

2015/16:636 av Olle Thorell m.fl. (S).

Reservation 40 (V)

21. Kränkande behandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:612 av Patrik Engström m.fl. (S) yrkandena 1 och 2,

2015/16:1000 av Hannah Bergstedt m.fl. (S) yrkande 1,

2015/16:1236 av Christian Holm Barenfeld (M) yrkande 3,

2015/16:1847 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 17,

2015/16:1862 av Anna Wallentheim m.fl. (S) yrkande 2 och

2015/16:3099 av Carina Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 10.

Reservation 41 (SD)

22. Utbildning på vetenskaplig grund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2399 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkande 8 och

2015/16:2878 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkandena 2-4.

Reservation 42 (C)
Reservation 43 (KD)

23. Vissa undervisningsämnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:518 av Birgitta Ohlsson och Robert Hannah (båda FP),

2015/16:804 av Boriana Åberg (M),

2015/16:1583 av Hans Rothenberg (M),

2015/16:2002 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (båda SD) yrkande 1,

2015/16:2147 av Veronica Lindholm m.fl. (S),

2015/16:2283 av Larry Söder (KD),

2015/16:2303 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 3,

2015/16:2305 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 3,

2015/16:2805 av Magda Rasmusson (MP) yrkande 2,

2015/16:2901 av Markus Wiechel och Jeff Ahl (båda SD) yrkande 2,

2015/16:2905 av Paula Bieler och Markus Wiechel (båda SD) och

2015/16:3090 av Markus Wiechel (SD).

Reservation 44 (M)
Reservation 45 (SD)

24. Samverkan med arbetslivet och entreprenörskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1446 av Johan Nissinen (SD),

2015/16:1447 av Johan Nissinen (SD),

2015/16:1556 av Jörgen Warborn (M),

2015/16:2366 av Kerstin Lundgren (C),

2015/16:2399 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkande 14 och

2015/16:2775 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 46 (M)
Reservation 47 (SD)
Reservation 48 (C)

25. Utvärdering av styrdokumentens effekt när det gäller hållbar utveckling och entreprenöriellt lärande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2767 av Christer Nylander m.fl. (FP, M, C, KD).

Reservation 49 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 49 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 0 74 0 10
SD 43 0 0 5
MP 20 0 0 5
C 0 20 0 2
V 18 0 0 3
L 0 15 0 4
KD 0 14 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 184 123 0 42


26. Ökad samverkan mellan grundskolan och arbetslivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2775 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 50 (M, SD)

27. Digitalt lärande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:203 av Mathias Sundin (FP),

2015/16:1389 av Monica Green (S),

2015/16:2195 av Johan Büser (S),

2015/16:2399 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkande 11,

2015/16:2441 av Kristina Yngwe (C) yrkandena 2, 4 och 7 samt

2015/16:3073 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 25.

Reservation 51 (M)
Reservation 52 (C)

28. Skolbibliotek

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:279 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 53 (V)

29. Betyg och nationella prov

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:43 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) yrkandena 1 och 2 samt

2015/16:2878 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 21.

Reservation 54 (KD)

30. Digitaliserade nationella prov med extern rättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att digitaliserade nationella prov med extern rättning ska införas och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2015/16:2878 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 20 och

avslår motion

2015/16:2399 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkande 29.

Reservation 55 (S, MP, V)

31. Arbets- och skolmiljö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:265 av Jonas Eriksson (MP),

2015/16:649 av Lennart Axelsson (S),

2015/16:1847 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 40 och

2015/16:2878 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkandena 35 och 36.

Reservation 56 (SD)
Reservation 57 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 56 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 74 0 0 10
SD 0 43 0 5
MP 20 0 0 5
C 20 0 0 2
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 0 0 14 2
- 0 0 0 1
Totalt 250 43 14 42


32. Arbetsmiljö i fritidshemmen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:51 av Daniel Riazat m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 58 (SD, V)

33. Inventering av den fysiska skolmiljön

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2878 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 34.

Reservation 59 (SD, KD)

34. Elevhälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:207 av Torkild Strandberg (FP),

2015/16:1000 av Hannah Bergstedt m.fl. (S) yrkande 2,

2015/16:1548 av Hans Rothenberg (M) yrkandena 1 och 2 samt

2015/16:1918 av Saila Quicklund (M).

35. Idrott och fysisk aktivitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:463 av Fredrik Lundh Sammeli (S) yrkandena 1 och 2,

2015/16:753 av Daniel Riazat m.fl. (V) yrkande 2,

2015/16:2399 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkande 34,

2015/16:2483 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 2 och

2015/16:2548 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkandena 3 och 4.

Reservation 60 (M)
Reservation 61 (SD)
Reservation 62 (C)
Reservation 63 (V)

36. Uppföljning av kvaliteteten i undervisningen i idrott och hälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:753 av Daniel Riazat m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 64 (SD, V)

37. Utökad undervisningstid i idrott och hälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att utöka undervisningstiden i idrott och hälsa och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2015/16:2764 av Christer Nylander m.fl. (FP, M, C, KD).

Reservation 65 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 65 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 1 101 1 10
M 74 0 0 10
SD 43 0 0 5
MP 0 20 0 5
C 20 0 0 2
V 0 18 0 3
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 167 139 1 42


38. Skolmat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1586 av Jonas Eriksson (MP) yrkande 4.

39. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.