Skrivelse 2012/13:52 Riksrevisionens rapport om staten på spelmarknaden

Kulturutskottets betänkande 2012/13:KrU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 april 2013

Beslut

Riksrevisionens rapport om staten på spelmarknaden (KrU3)

Riksrevisionen har granskat staten på spelmarknaden, och regeringen instämmer delvis i slutsatserna. Det gäller bland annat att:

  • spelansvarsåtgärder och marknadsföring bör anpassas till spelens farlighetsgrad
  • det är viktigt med forskningsbaserade förebyggande åtgärder mot spelberoende
  • de som drabbats av spelberoende ska få den vård och behandling som behövs.

Riksdagen konstaterar att Svenska Spel bedriver ett aktivt arbete på spelområdet. Regeringen har gett Socialstyrelsen och Lotteriinspektionen uppdrag. Dessutom ska regeringen återkomma med förslag i syfte att få tillstånd ett väl fungerande regelverk på spelområdet. Där ingår bland annat frågor om spelansvars- och marknadsföringsåtgärder och forskningsfrågor. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

12 motioner, 1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-02-21
Justering: 2013-03-21
Betänkande publicerat: 2013-03-27
Trycklov: 2013-03-27
Reservationer 8
Betänkande 2012/13:KrU3

Riksrevisionens rapport om staten på spelmarknaden (KrU3)

Riksrevisionen har granskat staten på spelmarknaden, och regeringen instämmer delvis i slutsatserna. Det gäller bland annat att:

  • spelansvarsåtgärder och marknadsföring bör anpassas till spelens farlighetsgrad
  • det är viktigt med forskningsbaserade förebyggande åtgärder mot spelberoende
  • de som drabbats av spelberoende ska få den vård och behandling som behövs.

Kulturutskottet konstaterar att Svenska Spel bedriver ett aktivt arbete på spelområdet. Regeringen har gett Socialstyrelsen och Lotteriinspektionen uppdrag. Dessutom ska regeringen återkomma med förslag i syfte att få tillstånd ett väl fungerande regelverk på spelområdet. Där ingår bland annat frågor om spelansvars- och marknadsföringsåtgärder och forskningsfrågor. Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-04-11
4

Beslut

Beslut: 2013-04-17
12 förslagspunkter, 5 acklamationer, 7 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 17 april 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Samverkan och en mer sammanhållen organisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Kr341 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 4.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S971014
M970010
MP21004
FP22002
C20003
SD01901
V17002
KD17002
Totalt29120038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Komplettera lotterilagen med bestämmelser om spelansvarsåtgärder och marknadsföring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Kr4 av Margareta Larsson (SD) yrkande 2 och
2012/13:Kr341 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 5.

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M970010
MP21004
FP21003
C20003
SD01901
V15004
KD17002
Totalt28819042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Illegal spelverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Kr341 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M970010
MP21004
FP22002
C20003
SD01901
V18001
KD17002
Totalt29419036

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Forskning om spelberoende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Kr341 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 8.

Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M970010
MP21004
FP21003
C20003
SD01901
V18001
KD17002
Totalt29319037

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Regeringens skrivelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2012/13:52 till handlingarna.

6. Reglerad spelmarknad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Kr229 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (S) yrkande 1,
2012/13:Kr247 av Agneta Börjesson m.fl. (MP) yrkandena 1-11,
2012/13:Kr289 av Gunnar Axén och Carl-Oskar Bohlin (båda M) yrkande 2,
2012/13:Kr320 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkandena 38-45 och
2012/13:Kr341 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 5 (S)
Reservation 6 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M970010
MP00214
FP22002
C20003
SD19001
V17011
KD17002
Totalt192992236

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Främjandeförbudet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Kr280 av Carl-Oskar Bohlin och Gunnar Axén (båda M).

8. Värdeautomater

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Kr4 av Margareta Larsson (SD) yrkande 4 och
2012/13:Kr341 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 7 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M970010
MP21004
FP22002
C20003
SD01901
V18001
KD17002
Totalt29419036

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Insatsnivån för restaurangkasinon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Kr221 av Jan R Andersson (M).

10. Bankomater i kasinon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Kr4 av Margareta Larsson (SD) yrkande 3.

Reservation 8 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M970010
MP21004
FP22002
C20003
SD01901
V18001
KD17002
Totalt29419036

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


11. Departementstillhörighet för frågor om svensk travsport

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Kr322 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S).

12. Motionsyrkanden som bereds i förenklad form

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Kr220 av Johan Pehrson (FP),
2012/13:Kr223 av Jan R Andersson (M),
2012/13:Kr289 av Gunnar Axén och Carl-Oskar Bohlin (båda M) yrkandena 1 och 3 samt
2012/13:N252 av Jan R Andersson och Sten Bergheden (båda M) yrkande 2.