Skydd mot internationella hot mot människors hälsa

Socialutskottets betänkande 2006/07:SoU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 december 2006

Beslut

Skydd mot internationella hot mot människors hälsa (SoU3)

Riksdagen godkände det internationella hälsoreglementet som antogs i Genève den 23 maj 2005 (IHR 2005). Syftet med IHR 2005 är att skydda mot internationella hot mot människors hälsa samtidigt som de åtgärder som vidtas inte ska utgöra ett större hinder för resandet och trafiken mellan stater än vad som är motiverat av hälsoskäl. En ny lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa ersätter karantänslagen den 15 juni 2007.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-11-07
Justering: 2006-11-16
Betänkande publicerat: 2006-11-24
Trycklov: 2006-11-23
Betänkande 2006/07:SoU3

Skydd mot internationella hot mot människors hälsa (SoU3)

Riksdagen ska godkänna det internationella hälsoreglementet som antogs i Genève den 23 maj 2005 (IHR 2005). Syftet med IHR 2005 är att skydda mot internationella hot mot människors hälsa samtidigt som de åtgärder som vidtas inte ska utgöra ett större hinder för resandet och trafiken mellan stater än vad som är motiverat av hälsoskäl. En ny lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa ersätter karantänslagen den 15 juni 2007. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-12-15
4

Beslut

Beslut: 2006-12-19
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skydd mot internationella hot mot människors hälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner Världshälsoorganisationens internationella hälsoreglemente som antogs i Genève den 23 maj 2005,
b) antar regeringens förslag till lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa,
c) antar regeringens förslag till lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:215 punkterna 1-3.