Skyddsjakt på varg

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2020/21:MJU5

Ärendet är avslutat

Planerat beslutsdatum: 2 december 2020

Nästa händelse: Beslut 2 december 2020

Utskottets förslag

Nya regler för skyddsjakt på varg (MJU5)

Miljö- och jordbruksutskottet vill att regeringen ska se över och föreslå nya bestämmelser för skyddsjakt på varg och föreslår att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att

  • ge Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram nya rekommendationer för skyddsjakt på varg som gör det möjligt att fatta beslut om skyddsjakt på ett helt revir
  • göra det tryggare, enklare och snabbare för personer att ansöka om skyddsjakt
  • se över sekretessbestämmelserna i samband med skyddsjakt och licensjakt
  • se till att staten tar ett större ansvar för skyddsjakt
  • utreda förutsättningarna för att bekosta utbildning av certifierade besiktningshundar genom viltskadeanslaget.

Förslaget om tillkännagivande är ett så kallat utskottsinitiativ från miljö- och jordbruksutskottet. Det innebär att utskottet på eget initiativ lagt fram ett förslag till riksdagsbeslut.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till utskottets initiativ om tillkännagivande till regeringen om skyddsjakt på varg.

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-11-12
Justering: 2020-11-19
Trycklov: 2020-11-19
Reservationer 3
Betänkande 2020/21:MJU5

Alla beredningar i utskottet

2020-11-12, 2020-11-03, 2020-10-22, 2020-10-13

Nya regler för skyddsjakt på varg (MJU5)

Miljö- och jordbruksutskottet vill att regeringen ska se över och föreslå nya bestämmelser för skyddsjakt på varg och föreslår att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att

  • ge Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram nya rekommendationer för skyddsjakt på varg som gör det möjligt att fatta beslut om skyddsjakt på ett helt revir
  • göra det tryggare, enklare och snabbare för personer att ansöka om skyddsjakt
  • se över sekretessbestämmelserna i samband med skyddsjakt och licensjakt
  • se till att staten tar ett större ansvar för skyddsjakt
  • utreda förutsättningarna för att bekosta utbildning av certifierade besiktningshundar genom viltskadeanslaget.

Förslaget om tillkännagivande är ett så kallat utskottsinitiativ från miljö- och jordbruksutskottet. Det innebär att utskottet på eget initiativ lagt fram ett förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter

1. Skyddsjakt på varg

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om skyddsjakt på varg och tillkännager detta för regeringen.


Reservation 1 (S, MP)
Reservation 2 (V)
Reservation 3 (L)

3

Debatt

Bordläggning: 2020-11-25
Debatt i kammaren: 2020-11-26
4

Beslut

Beslut: 2020-12-02
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skyddsjakt på varg

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om skyddsjakt på varg och tillkännager detta för regeringen.


Reservation 1 (S, MP)
Reservation 2 (V)
Reservation 3 (L)