Socialavgifter

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2011/12:SfU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 april 2012

Beslut

Riksdagen sa nej till motioner om socialavgifter (SfU9)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om socialavgifter. Socialavgifter är dels arbetsgivaravgifter för anställda, dels egenavgifter som avser fysiska personer som bedriver näringsverksamhet. Motionerna tar bland annat upp frågor om lägre socialavgifter för mindre företag och företag i glesbygd.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om socialavgifter (SfU9)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om socialavgifter. Socialavgifter är dels arbetsgivaravgifter för anställda, dels egenavgifter som avser fysiska personer som bedriver näringsverksamhet. Motionerna tar bland annat upp frågor om lägre socialavgifter för mindre företag och företag i glesbygd. Utskottet anser att nuvarande reducering av socialavgifter i glesbygd har utformats så att det gynnar små företag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.