Socialavgifter

Socialförsäkringsutskottets bet 2015/16:SfU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 mars 2016

Beslut

Nej till motioner om sociala avgifter (SfU12)

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2015 inom området sociala avgifter. Motionerna handlar bland annat om att sänka de sociala avgifterna för unga, för äldre, för små företag och för företag i glesbygden. Några motioner föreslår att friluftsorganisationer inte ska behöva betala sociala avgifter. Anledningen till ställningstagandet är bland annat att riksdagen anser att den tidigare nedsättning av sociala avgifter för unga som genomfördes inte fungerade som åtgärd mot ungdomsarbetslösheten. När det gäller äldre har det nyligen beslutats om att de betalar en särskild löneskatt. För företag som är små eller placerade i glesbygd finns det redan andra stödåtgärder. Riksdagen vill heller inte att fler organisationer ska slippa betala arbetsgivaravgifter, utan hänvisar till principen om att alla ideella organisationer bör behandlas lika.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-02-09
Justering: 2016-03-08
Trycklov: 2016-03-11
Reservationer 2
bet 2015/16:SfU12

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-03-15
Debatt i kammaren: 2016-03-16
4

Beslut

Beslut: 2016-03-17
4 förslagspunkter, 2 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 17 mars 2016

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Socialavgifter för unga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:228 av Erik Ottoson (M),

2015/16:1328 av Sofia Arkelsten m.fl. (M) yrkande 4,

2015/16:1347 av Sofia Fölster (M),

2015/16:1355 av Betty Malmberg (M) yrkande 2,

2015/16:1610 av Sten Bergheden (M) yrkande 3,

2015/16:1947 av Tina Ghasemi (M),

2015/16:2663 av Cecilia Widegren m.fl. (M, C, KD) yrkande 1 och

2015/16:2675 av Cecilia Widegren (M).

2. Socialavgifter för äldre

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2589 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 1 (M, SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 1 0 23
M 0 70 0 14
SD 0 40 0 8
MP 23 0 0 2
C 17 0 0 5
V 20 0 0 1
L 16 0 0 3
KD 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 177 111 0 61


3. Socialavgifter för små företag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:106 av Edward Riedl (M) yrkande 2,

2015/16:231 av Sten Bergheden (M) yrkande 3,

2015/16:788 av Said Abdu (FP) och

2015/16:3119 av David Lång och Mikael Jansson (båda SD).

4. Undantag från att betala socialavgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:527 av Emma Carlsson Löfdahl (FP),

2015/16:1830 av Emma Nohrén (MP),

2015/16:2548 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 5,

2015/16:406 av Johan Hultberg (M) och

2015/16:1897 av Saila Quicklund och Eva Lohman (båda M).

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 23
M 70 0 0 14
SD 0 40 0 8
MP 23 0 0 2
C 17 0 0 5
V 20 0 0 1
L 16 0 0 3
KD 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 248 40 0 61