Socialavgifter

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2020/21:SfU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 mars 2021

Beslut

Nej till motioner om socialavgifter (SfU13)

Riksdagen sa nej till 10 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Förslagen handlade bland annat om lägre arbetsgivaravgift i delar av Sverige, lägre socialavgifter för små företag och undantag från socialavgifter för ideella föreningar. Riksdagen hänvisade bland annat till de stöd som redan finns och arbete som pågår i den så kallade Pensionsgruppen.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

10 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-02-04
Justering: 2021-02-11
Trycklov: 2021-02-17
Reservationer 3
Betänkande 2020/21:SfU13

Alla beredningar i utskottet

2021-02-04, 2021-01-28

Nej till motioner om socialavgifter (SfU13)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till 10 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Förslagen handlar bland annat om lägre arbetsgivaravgift i delar av Sverige, lägre socialavgifter för små företag och undantag från socialavgifter för ideella föreningar. Utskottet hänvisar bland annat till de stöd som redan finns och arbete som pågår i den så kallade Pensionsgruppen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2021-02-24
Debatt i kammaren: 2021-02-25
4

Beslut

Beslut: 2021-03-03
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 3 mars 2021

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nedsättning av socialavgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:902 av Per Åsling (C),

2020/21:1196 av Edward Riedl (M) yrkande 2,

2020/21:1426 av Arman Teimouri (L) yrkande 2,

2020/21:3173 av Per Åsling (C) och

2020/21:3360 av David Lång och Robert Stenkvist (båda SD).

2. Undantag från kravet att betala socialavgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1233 av Saila Quicklund (M),

2020/21:2121 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) yrkande 5 och

2020/21:2634 av Hampus Hagman m.fl. (KD) yrkande 12.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 0 10 52
C 3 0 2 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 1 0 0 1
Totalt 41 3 12 293


3. Övriga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1086 av Josefin Malmqvist m.fl. (M) yrkande 4 och

2020/21:1834 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 4 1 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 1 0 0 1
Totalt 45 11 0 293