Socialförsäkring - inriktning och anslag

Socialförsäkringsutskottets betänkande 1993/94:SfU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 maj 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

50 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1994-02-22
Justering: 1994-04-20
Betänkande 1993/94:SfU12

Alla beredningar i utskottet

1994-02-22, 1994-02-15

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-04-29
4

Beslut

Beslut: 1994-05-04

Protokoll med beslut