Socialförsäkringsfrågor

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2018/19:SfU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 maj 2019

Beslut

Nej till motioner om socialförsäkringsfrågor (SfU20)

Riksdagen sa nej till motionsförslag från allmänna motionstiden 2018 om socialförsäkringsfrågor. Förslagen handlar bland annat om socialförsäkringen, trygghetssystem för företagare och studerande, sjukförsäkring, aktivitets- och sjukersättning samt arbetsskadeersättning.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

53 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-03-12
Justering: 2019-04-09
Trycklov: 2019-05-02
Reservationer 23
Betänkande 2018/19:SfU20

Nej till motioner om socialförsäkringsfrågor (SfU20)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag från allmänna motionstiden 2018 om socialförsäkringsfrågor. Förslagen handlar bland annat om socialförsäkringen, trygghetssystem för företagare och studerande, sjukförsäkring, aktivitets- och sjukersättning samt arbetsskadeersättning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-05-06
Debatt i kammaren: 2019-05-07
4

Beslut

Beslut: 2019-05-07
10 förslagspunkter, 7 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 7 maj 2019

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Socialförsäkringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:640 av Ingemar Nilsson och Kristina Nilsson (båda S),

2018/19:982 av Caroline Nordengrip och Josef Fransson (båda SD),

2018/19:1641 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 6 och 11,

2018/19:1886 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkandena 1-4,

2018/19:2024 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S),

2018/19:2660 av Sultan Kayhan (S) yrkande 4,

2018/19:2751 av Rebecka Le Moine (MP),

2018/19:2758 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 5,

2018/19:2843 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 11,

2018/19:2860 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkandena 1 och 3 samt

2018/19:2995 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkandena 1, 2 och 6.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (C)
Reservation 3 (V)
Reservation 4 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 61 0 0 9
SD 0 0 59 3
C 0 27 0 4
V 0 0 26 2
KD 0 0 20 2
L 17 0 0 2
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 180 27 105 37


2. Krav för bidrag och förmåner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:439 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 1 och

2018/19:2918 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 10.

Reservation 5 (M, SD)

3. En bortre tidsgräns

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2758 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 3 och

2018/19:2995 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 9.

Reservation 6 (M, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 0 61 0 9
SD 59 0 0 3
C 27 0 0 4
V 26 0 0 2
KD 0 20 0 2
L 17 0 0 2
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 231 81 0 37


4. Felaktiga utbetalningar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:294 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 1,

2018/19:439 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 2 och 3,

2018/19:876 av Anders Hansson (M),

2018/19:951 av Patrik Engström m.fl. (S) yrkandena 1 och 2,

2018/19:1433 av Josefin Malmqvist (M) yrkandena 1, 3 och 5,

2018/19:1560 av Lotta Olsson (M),

2018/19:1567 av Lotta Olsson (M),

2018/19:1641 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 12 och 13,

2018/19:1650 av John Weinerhall (M) yrkande 2 och

2018/19:1966 av Magnus Manhammar (S).

Reservation 7 (SD)
Reservation 8 (V)

5. Vård av närstående

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:596 av Margareta Cederfelt (M),

2018/19:2721 av Solveig Zander (C),

2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 89 och

2018/19:2995 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 14.

Reservation 9 (C)
Reservation 10 (KD)

6. Trygghetssystem för företagare och studerande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:141 av Tobias Andersson m.fl. (SD),

2018/19:1064 av Johan Andersson m.fl. (S) yrkande 1,

2018/19:1641 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 9,

2018/19:1958 av Magnus Manhammar (S),

2018/19:2201 av Jasenko Omanovic och Malin Larsson (båda S),

2018/19:2295 av Anna Sibinska m.fl. (MP) yrkandena 4 och 5,

2018/19:2306 av Anna Sibinska (MP) yrkandena 2 och 3,

2018/19:2381 av Niels Paarup-Petersen (C) yrkandena 1 och 2,

2018/19:2525 av Per Åsling (C),

2018/19:2547 av Rickard Nordin (C) yrkande 1,

2018/19:2742 av Annika Hirvonen Falk och Rebecka Le Moine (båda MP) yrkandena 1-3,

2018/19:2860 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkandena 9 och 11,

2018/19:2893 av Jimmy Loord m.fl. (KD) yrkande 51,

2018/19:2913 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 7 och

2018/19:2995 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 13.

Reservation 11 (SD)
Reservation 12 (C)
Reservation 13 (KD)

7. Rehabiliteringskedjan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:103 av Jimmy Loord (KD),

2018/19:834 av Patrik Engström m.fl. (S),

2018/19:1484 av Sofia Nilsson (C),

2018/19:1641 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 1, 2 och 10,

2018/19:1957 av Eva Lindh m.fl. (S),

2018/19:1990 av Olle Thorell m.fl. (S),

2018/19:2023 av Johanna Haraldsson (S),

2018/19:2658 av Ann-Christin Ahlberg och Petter Löberg (båda S),

2018/19:2660 av Sultan Kayhan (S) yrkandena 1 och 2,

2018/19:2661 av Sultan Kayhan (S) yrkandena 2 och 3,

2018/19:2684 av Sultan Kayhan (S) yrkandena 1 och 2,

2018/19:2758 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 1 och 6,

2018/19:2860 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 2 och

2018/19:2995 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkandena 7, 10 och 12.

Reservation 14 (SD)
Reservation 15 (C)
Reservation 16 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 61 0 0 9
SD 0 59 0 3
C 0 0 27 4
V 26 0 0 2
KD 0 0 20 2
L 17 0 0 2
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 205 59 47 38


8. Ersättningsnivåer m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1144 av Teres Lindberg (S),

2018/19:1641 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 5 och 8,

2018/19:2130 av Annelie Karlsson (S),

2018/19:2680 av Mathias Tegnér och Fredrik Lundh Sammeli (båda S) yrkandena 1 och 3,

2018/19:2995 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 11 och

2018/19:2997 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 12.

Reservation 17 (SD)
Reservation 18 (KD)

9. Aktivitets- och sjukersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:623 av Hillevi Larsson (S),

2018/19:1886 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkandena 5 och 6,

2018/19:2327 av Åsa Lindhagen (MP) yrkande 1,

2018/19:2860 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 7 och

2018/19:2995 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 15.

Reservation 19 (C)
Reservation 20 (V)
Reservation 21 (KD)

10. Arbetsskadeersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:383 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 43,

2018/19:782 av Lotta Finstorp (M) yrkandena 1 och 2 samt

2018/19:2860 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 8.

Reservation 22 (C)
Reservation 23 (V)