Socialförsäkringsfrågor

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2018/19:SfU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 maj 2019

Beslut

Nej till motioner om socialförsäkringsfrågor (SfU20)

Riksdagen sa nej till motionsförslag från allmänna motionstiden 2018 om socialförsäkringsfrågor. Förslagen handlar bland annat om socialförsäkringen, trygghetssystem för företagare och studerande, sjukförsäkring, aktivitets- och sjukersättning samt arbetsskadeersättning.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om socialförsäkringsfrågor (SfU20)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag från allmänna motionstiden 2018 om socialförsäkringsfrågor. Förslagen handlar bland annat om socialförsäkringen, trygghetssystem för företagare och studerande, sjukförsäkring, aktivitets- och sjukersättning samt arbetsskadeersättning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.