Socialförsäkringsfrågor

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2019/20:SfU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 april 2020

Beslut

Nej till motioner om socialförsäkringsfrågor (SfU17)

Riksdagen sa nej till cirka 130 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om trygghetssystem för företagare och studerande, sjukförsäkring, aktivitets- och sjukersättning samt arbetsskadeersättning.

Anledningen till att riksdagen sa nej till förslagen är att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp eller att regelverken redan är tillräckliga.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

60 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-03-03
Justering: 2020-03-26
Trycklov: 2020-04-03
Reservationer 36
Betänkande 2019/20:SfU17

Nej till motioner om socialförsäkringsfrågor (SfU17)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 130 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om trygghetssystem för företagare och studerande, sjukförsäkring, aktivitets- och sjukersättning samt arbetsskadeersättning.

Anledningen till att utskottet föreslår att riksdagen säger nej till förslagen är att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp eller att regelverken redan är tillräckliga.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-04-14
Debatt i kammaren: 2020-04-15
4

Beslut

Beslut: 2020-04-16
13 förslagspunkter, 10 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 april 2020

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Socialförsäkringarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:91 av Caroline Nordengrip och Josef Fransson (båda SD),

2019/20:636 av Markus Selin (S),

2019/20:1125 av Åsa Eriksson m.fl. (S),

2019/20:1128 av Åsa Eriksson m.fl. (S),

2019/20:1394 av Johanna Haraldsson m.fl. (S),

2019/20:1508 av Rebecka Le Moine och Mats Berglund (båda MP),

2019/20:2257 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 6,

2019/20:2796 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 8, 12 och 17,

2019/20:2989 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkandena 1, 2 och 6 samt

2019/20:3104 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 2, 5 och 9.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (V)
Reservation 4 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 0 0 4 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 27 10 18 294


2. Krav på kvalificering för EU-medborgare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3121 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 21,

2019/20:3229 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) yrkandena 1-3 och

2019/20:3368 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 39.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (SD)

3. Krav på kvalificering för nyanlända från tredjeland

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2833 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 11,

2019/20:2836 av Fredrik Schulte (M),

2019/20:3108 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 12 och

2019/20:3244 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 4.

Reservation 7 (M, SD)
Reservation 8 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (M, SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 10 0 52
C 0 0 5 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 29 21 5 294


4. Felaktiga utbetalningar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:941 av Patrik Engström m.fl. (S) yrkandena 1 och 2,

2019/20:1067 av Anders Hansson (M),

2019/20:1489 av Lotta Olsson (M),

2019/20:1490 av Lotta Olsson (M),

2019/20:1967 av Josefin Malmqvist (M) yrkande 3,

2019/20:2623 av John Weinerhall (M) yrkande 2,

2019/20:2796 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 15 och

2019/20:3191 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 34.

Reservation 9 (M, KD)
Reservation 10 (SD)

5. Vård av närstående

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2181 av Lars-Arne Staxäng (M),

2019/20:2796 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 18,

2019/20:2989 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 14 och

2019/20:3293 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 90.

Reservation 11 (SD)
Reservation 12 (KD)

6. Trygghetssystem för företagare och studerande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:197 av Rickard Nordin (C) yrkande 1,

2019/20:381 av Tobias Andersson m.fl. (SD),

2019/20:407 av Solveig Zander och Anders Åkesson (båda C) yrkande 1,

2019/20:416 av Niels Paarup-Petersen (C) yrkandena 1 och 2,

2019/20:564 av Marlene Burwick (S),

2019/20:1512 av Mats Berglund och Jonas Eriksson (båda MP) yrkande 3,

2019/20:1790 av Per Åsling (C),

2019/20:2291 av Eva Lindh m.fl. (S),

2019/20:2438 av Mattias Karlsson i Luleå (M),

2019/20:2762 av Lina Nordquist (L),

2019/20:2796 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 11,

2019/20:2989 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 13,

2019/20:3108 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 15,

2019/20:3188 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) yrkandena 54 och 63,

2019/20:3250 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkandena 10, 12 och 13,

2019/20:3260 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 12 och

2019/20:3338 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 9.

Reservation 13 (SD)
Reservation 14 (C)
Reservation 15 (KD)
Reservation 16 (L)

7. Socialförsäkringsadministrationen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:943 av Roza Güclü Hedin (S),

2019/20:2102 av Sultan Kayhan (S) yrkande 3,

2019/20:2257 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkandena 2 och 5,

2019/20:2796 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 13, 14 och 19,

2019/20:2989 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkandena 8 och 12,

2019/20:3104 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 3 och 13 samt

2019/20:3108 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 8 och 9.

Reservation 17 (M)
Reservation 18 (SD)
Reservation 19 (C)
Reservation 20 (V)
Reservation 21 (KD)

8. Sjukpenning samt ersättnings- och förmånsnivåer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:180 av Ola Johansson (C) yrkandena 1-3,

2019/20:738 av Teres Lindberg (S),

2019/20:1513 av Mats Berglund och Jonas Eriksson (båda MP) yrkandena 1 och 2,

2019/20:2433 av Jan Ericson (M),

2019/20:2796 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 6, 7 och 10,

2019/20:2989 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 10 och

2019/20:3105 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 12.

Reservation 22 (SD)
Reservation 23 (KD)

9. Rehabiliteringskedjan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1042 av Gunilla Carlsson och Anna Johansson (båda S),

2019/20:1823 av Sultan Kayhan (S) yrkandena 1 och 2,

2019/20:1856 av Sultan Kayhan (S) yrkandena 2 och 3,

2019/20:2102 av Sultan Kayhan (S) yrkandena 1 och 2,

2019/20:2257 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkandena 1 och 7,

2019/20:2796 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 1,

2019/20:3104 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 1, 6 och 12 samt

2019/20:3250 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkandena 1, 2, 4, 6 och 24.

Reservation 24 (M)
Reservation 25 (SD)
Reservation 26 (C)
Reservation 27 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 26 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 0 0 10 52
C 0 5 0 26
V 0 0 4 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 25 5 25 294


10. Den bortre tidsgränsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2989 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 9.

Reservation 28 (M, KD)

11. Samordningsförbunden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:435 av Sofia Nilsson (C),

2019/20:1183 av Aylin Fazelian m.fl. (S),

2019/20:3104 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 10 och 11 samt

2019/20:3250 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 3.

Reservation 29 (C)
Reservation 30 (V)

12. Aktivitets- och sjukersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:997 av Johanna Haraldsson (S),

2019/20:1410 av Hillevi Larsson (S),

2019/20:1730 av Emma Carlsson Löfdahl (-),

2019/20:1940 av Lars Beckman (M),

2019/20:2989 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 16,

2019/20:3104 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 8 och 15 samt

2019/20:3250 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 8.

Reservation 31 (C)
Reservation 32 (V)
Reservation 33 (KD)

13. Arbetsskadeersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:123 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkandena 1-3,

2019/20:819 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 21,

2019/20:1597 av Solveig Zander (C),

2019/20:2188 av Lotta Finstorp (M) och

2019/20:3250 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 9.

Reservation 34 (SD)
Reservation 35 (C)
Reservation 36 (V)