Socialförsäkringsfrågor

Socialförsäkringsutskottets bet 2019/20:SfU17

Planerat beslutsdatum: 16 april 2020

Nästa händelse: Beredning 3 mars 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

60 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-03-26
Justering: 2020-04-02
Trycklov: 2020-04-07
bet 2019/20:SfU17

Alla beredningar i utskottet

2020-03-26, 2020-03-03
3

Debatt

Bordläggning: 2020-04-14
Debatt i kammaren: 2020-04-15
4

Beslut

Beslut: 2020-04-16