Socialförsäkringsfrågor

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2020/21:SfU21

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 22 april 2021

Nästa händelse: Bordläggning 21 april 2021

Utskottets förslag

Nej till motioner om socialförsäkringsfrågor (SfU21)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till drygt 190 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Anledningen till det är att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp eller att regelverken redan är tillräckliga.

Förslagen handlar bland annat om socialförsäkring, sjukpenning, rehabiliteringskedjan, trygghetssystem för företagare och studerande, aktivitets- och sjukersättning samt arbetsskadeersättning.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motionsyrkanden

Ärendets gång

1

Förslag

103 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-04-13
Justering: 2021-04-15
Trycklov: 2021-04-19
Reservationer 34
Betänkande 2020/21:SfU21

Alla beredningar i utskottet

2021-04-13, 2021-04-06, 2021-03-11

Nej till motioner om socialförsäkringsfrågor (SfU21)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till drygt 190 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Anledningen till det är att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp eller att regelverken redan är tillräckliga.

Förslagen handlar bland annat om socialförsäkring, sjukpenning, rehabiliteringskedjan, trygghetssystem för företagare och studerande, aktivitets- och sjukersättning samt arbetsskadeersättning.

Förslagspunkter

1. Socialförsäkringarna

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:16 av Caroline Nordengrip och Josef Fransson (båda SD),

2020/21:366 av Stina Larsson (C) yrkandena 1 och 2,

2020/21:415 av Niels Paarup-Petersen (C) yrkandena 5 och 6,

2020/21:847 av Patrik Engström m.fl. (S),

2020/21:848 av Patrik Engström m.fl. (S),

2020/21:884 av Åsa Eriksson m.fl. (S),

2020/21:885 av Åsa Eriksson m.fl. (S),

2020/21:1041 av Boriana Åberg (M),

2020/21:1532 av Tina Acketoft (L),

2020/21:1620 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 7,

2020/21:1630 av Elin Lundgren och Patrik Lundqvist (båda S),

2020/21:1709 av Louise Meijer (M) yrkande 4,

2020/21:1835 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 1,

2020/21:2191 av Sultan Kayhan (S) yrkandena 1 och 2,

2020/21:2199 av Sultan Kayhan (S),

2020/21:2200 av Sultan Kayhan (S) yrkandena 1 och 2,

2020/21:2202 av Åsa Karlsson och Helén Pettersson (båda S),

2020/21:2385 av Kenneth G Forslund m.fl. (S),

2020/21:2520 av Linus Sköld (S),

2020/21:2552 av Jonas Andersson i Skellefteå m.fl. (SD) yrkande 33,

2020/21:2688 av Nina Lundström (L) yrkande 1,

2020/21:2727 av Karolina Skog m.fl. (MP) yrkande 1,

2020/21:2802 av Fredrik Schulte (M),

2020/21:3283 av Alireza Akhondi m.fl. (C) yrkande 7,

2020/21:3371 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 7,

2020/21:3412 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) yrkande 1,

2020/21:3509 av Magdalena Schröder (M) yrkande 2,

2020/21:3524 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 34,

2020/21:3528 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 5,

2020/21:3558 av Cecilia Widegren och Ann-Britt Åsebol (båda M) yrkande 1,

2020/21:3614 av David Lång (SD) yrkande 2,

2020/21:3637 av Pernilla Stålhammar m.fl. (MP) yrkande 43 och

2020/21:3640 av Rebecka Le Moine och Mats Berglund (båda MP).

Reservation 1 (M, SD)
Reservation 2 (C)

2. Vård av närstående

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1836 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 21,

2020/21:3203 av Ebba Busch m.fl. (KD) yrkande 39,

2020/21:3317 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 16 och

2020/21:3534 av Margareta Cederfelt (M).

Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (KD)

3. Trygghetssystem för företagare och studerande

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:302 av Lorena Delgado Varas m.fl. (V) yrkande 3,

2020/21:406 av Niels Paarup-Petersen (C) yrkandena 1 och 2,

2020/21:584 av Sofia Nilsson (C),

2020/21:590 av Per Åsling (C),

2020/21:621 av Solveig Zander och Anders Åkesson (båda C) yrkande 1,

2020/21:721 av Tobias Andersson m.fl. (SD),

2020/21:1306 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkande 9,

2020/21:1453 av Lina Nordquist (L),

2020/21:1466 av Eva Lindh m.fl. (S),

2020/21:1815 av Elin Lundgren (S) yrkande 1,

2020/21:2917 av Ulrika Heie m.fl. (C) yrkande 9,

2020/21:2955 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkandena 4-6,

2020/21:3022 av Lars Püss m.fl. (M),

2020/21:3078 av Mattias Karlsson i Luleå (M),

2020/21:3177 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 9,

2020/21:3262 av Arman Teimouri m.fl. (L) yrkande 9,

2020/21:3317 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 15,

2020/21:3528 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 2,

2020/21:3626 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) yrkandena 87 och 97 samt

2020/21:3638 av Anna Sibinska m.fl. (MP) yrkandena 2 och 7.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (C)
Reservation 8 (V)
Reservation 9 (KD)
Reservation 10 (L)

4. Felaktiga utbetalningar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:11 av Robert Stenkvist (SD) yrkandena 1 och 2,

2020/21:519 av Josef Fransson (SD),

2020/21:1002 av Magnus Jacobsson (KD),

2020/21:1341 av Anders Hansson (M),

2020/21:1685 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S),

2020/21:1707 av Louise Meijer (M),

2020/21:1832 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 32,

2020/21:1834 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkande 9,

2020/21:1835 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 2 och 4-6,

2020/21:1863 av Louise Meijer (M),

2020/21:1919 av Adnan Dibrani m.fl. (S),

2020/21:1941 av Boriana Åberg (M),

2020/21:2026 av Linda Lindberg m.fl. (SD) yrkande 32,

2020/21:2072 av Leif Nysmed m.fl. (S),

2020/21:2184 av Josefin Malmqvist (M) yrkande 3,

2020/21:2350 av Boriana Åberg (M) yrkandena 1-3,

2020/21:2630 av John Weinerhall (M) yrkande 2,

2020/21:3069 av Karolina Skog m.fl. (MP) yrkande 4,

2020/21:3302 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 37,

2020/21:3412 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) yrkandena 2 och 3 samt

2020/21:3528 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 7.

Reservation 11 (M)
Reservation 12 (SD)

5. En samordnad funktion

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1530 av Tina Acketoft (L),

2020/21:1706 av Louise Meijer (M),

2020/21:1835 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 3,

2020/21:2799 av Lotta Olsson (M) och

2020/21:3307 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 41.

Reservation 13 (SD, KD)

6. En bidragsbrottsenhet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2034 av Joakim Sandell m.fl. (S) yrkandena 1 och 2 samt

2020/21:3528 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 14 (M, SD)

7. Sjukpenning och ersättnings- och förmånsnivåer

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:510 av Emma Carlsson Löfdahl (-),

2020/21:1040 av Ola Johansson (C) yrkandena 1 och 3,

2020/21:1306 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkandena 3, 5, 6, 8 och 10,

2020/21:1836 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 5, 11, 14, 16 och 18,

2020/21:2774 av Ebba Busch m.fl. (KD) yrkande 11,

2020/21:2955 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 11,

2020/21:3317 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkandena 10 och 12,

2020/21:3521 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 3 och

2020/21:3527 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkandena 2, 6 och 7.

Reservation 15 (M)
Reservation 16 (SD)
Reservation 17 (V)
Reservation 18 (KD)

8. De fasta stegen i sjukpenningen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1040 av Ola Johansson (C) yrkande 2,

2020/21:1836 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 10,

2020/21:2018 av Alexandra Völker (S) yrkande 4,

2020/21:3317 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 11 och

2020/21:3649 av Mats Berglund m.fl. (MP) yrkande 2.

Reservation 19 (SD, C, KD)

9. Rehabiliteringskedjan

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1306 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkandena 4 och 22,

2020/21:1307 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkande 9 och

2020/21:1836 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 3 och 4.

Reservation 20 (SD, V)

10. Försäkringskassans rehabiliteringsarbete

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:843 av Roza Güclü Hedin (S),

2020/21:1306 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkande 18,

2020/21:1679 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (båda S),

2020/21:1798 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M),

2020/21:1836 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 6, 13, 17, 22 och 23,

2020/21:1849 av Johanna Haraldsson m.fl. (S),

2020/21:2190 av Sultan Kayhan (S) yrkandena 2 och 3,

2020/21:2191 av Sultan Kayhan (S) yrkande 4,

2020/21:2645 av Ann-Britt Åsebol och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M),

2020/21:2955 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkandena 1 och 2,

2020/21:3229 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkande 7,

2020/21:3269 av Bengt Eliasson m.fl. (L),

2020/21:3317 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkandena 2, 3 och 7-9,

2020/21:3423 av Helena Gellerman (L),

2020/21:3527 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkandena 1, 5 och 8 samt

2020/21:3649 av Mats Berglund m.fl. (MP) yrkande 1.

Reservation 21 (M)
Reservation 22 (SD)
Reservation 23 (C)
Reservation 24 (V)
Reservation 25 (KD)
Reservation 26 (L)

11. Samordningsförbunden

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1306 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkandena 15 och 16,

2020/21:1641 av Eva Lindh (S),

2020/21:2368 av Åsa Westlund (S) yrkandena 1-3,

2020/21:2955 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 10 och

2020/21:3637 av Pernilla Stålhammar m.fl. (MP) yrkande 55.

Reservation 27 (C)
Reservation 28 (V)

12. Aktivitets- och sjukersättning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:737 av Hans Hoff m.fl. (S) yrkandena 1 och 2,

2020/21:879 av Åsa Karlsson (S),

2020/21:887 av Hillevi Larsson (S),

2020/21:1306 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkande 20,

2020/21:1836 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 8, 9 och 15,

2020/21:1843 av Johanna Haraldsson (S),

2020/21:2955 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkandena 7 och 8,

2020/21:3317 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 18 och

2020/21:3649 av Mats Berglund m.fl. (MP) yrkande 3.

Reservation 29 (SD)
Reservation 30 (C)
Reservation 31 (V)
Reservation 32 (KD)

13. Arbetsskadeersättning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1306 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkandena 11-14,

2020/21:1780 av Lars Mejern Larsson (S),

2020/21:1928 av Lotta Finstorp (M) och

2020/21:2955 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkandena 12-15.

Reservation 33 (C)
Reservation 34 (V)

3

Debatt

Bordläggning: 2021-04-21
Debatt i kammaren: 2021-04-22
4

Beslut

Beslut: 2021-04-22
13 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Socialförsäkringarna

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:16 av Caroline Nordengrip och Josef Fransson (båda SD),

2020/21:366 av Stina Larsson (C) yrkandena 1 och 2,

2020/21:415 av Niels Paarup-Petersen (C) yrkandena 5 och 6,

2020/21:847 av Patrik Engström m.fl. (S),

2020/21:848 av Patrik Engström m.fl. (S),

2020/21:884 av Åsa Eriksson m.fl. (S),

2020/21:885 av Åsa Eriksson m.fl. (S),

2020/21:1041 av Boriana Åberg (M),

2020/21:1532 av Tina Acketoft (L),

2020/21:1620 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 7,

2020/21:1630 av Elin Lundgren och Patrik Lundqvist (båda S),

2020/21:1709 av Louise Meijer (M) yrkande 4,

2020/21:1835 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 1,

2020/21:2191 av Sultan Kayhan (S) yrkandena 1 och 2,

2020/21:2199 av Sultan Kayhan (S),

2020/21:2200 av Sultan Kayhan (S) yrkandena 1 och 2,

2020/21:2202 av Åsa Karlsson och Helén Pettersson (båda S),

2020/21:2385 av Kenneth G Forslund m.fl. (S),

2020/21:2520 av Linus Sköld (S),

2020/21:2552 av Jonas Andersson i Skellefteå m.fl. (SD) yrkande 33,

2020/21:2688 av Nina Lundström (L) yrkande 1,

2020/21:2727 av Karolina Skog m.fl. (MP) yrkande 1,

2020/21:2802 av Fredrik Schulte (M),

2020/21:3283 av Alireza Akhondi m.fl. (C) yrkande 7,

2020/21:3371 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 7,

2020/21:3412 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) yrkande 1,

2020/21:3509 av Magdalena Schröder (M) yrkande 2,

2020/21:3524 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 34,

2020/21:3528 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 5,

2020/21:3558 av Cecilia Widegren och Ann-Britt Åsebol (båda M) yrkande 1,

2020/21:3614 av David Lång (SD) yrkande 2,

2020/21:3637 av Pernilla Stålhammar m.fl. (MP) yrkande 43 och

2020/21:3640 av Rebecka Le Moine och Mats Berglund (båda MP).

Reservation 1 (M, SD)
Reservation 2 (C)

2. Vård av närstående

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1836 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 21,

2020/21:3203 av Ebba Busch m.fl. (KD) yrkande 39,

2020/21:3317 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 16 och

2020/21:3534 av Margareta Cederfelt (M).

Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (KD)

3. Trygghetssystem för företagare och studerande

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:302 av Lorena Delgado Varas m.fl. (V) yrkande 3,

2020/21:406 av Niels Paarup-Petersen (C) yrkandena 1 och 2,

2020/21:584 av Sofia Nilsson (C),

2020/21:590 av Per Åsling (C),

2020/21:621 av Solveig Zander och Anders Åkesson (båda C) yrkande 1,

2020/21:721 av Tobias Andersson m.fl. (SD),

2020/21:1306 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkande 9,

2020/21:1453 av Lina Nordquist (L),

2020/21:1466 av Eva Lindh m.fl. (S),

2020/21:1815 av Elin Lundgren (S) yrkande 1,

2020/21:2917 av Ulrika Heie m.fl. (C) yrkande 9,

2020/21:2955 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkandena 4-6,

2020/21:3022 av Lars Püss m.fl. (M),

2020/21:3078 av Mattias Karlsson i Luleå (M),

2020/21:3177 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 9,

2020/21:3262 av Arman Teimouri m.fl. (L) yrkande 9,

2020/21:3317 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 15,

2020/21:3528 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 2,

2020/21:3626 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) yrkandena 87 och 97 samt

2020/21:3638 av Anna Sibinska m.fl. (MP) yrkandena 2 och 7.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (C)
Reservation 8 (V)
Reservation 9 (KD)
Reservation 10 (L)

4. Felaktiga utbetalningar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:11 av Robert Stenkvist (SD) yrkandena 1 och 2,

2020/21:519 av Josef Fransson (SD),

2020/21:1002 av Magnus Jacobsson (KD),

2020/21:1341 av Anders Hansson (M),

2020/21:1685 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S),

2020/21:1707 av Louise Meijer (M),

2020/21:1832 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 32,

2020/21:1834 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkande 9,

2020/21:1835 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 2 och 4-6,

2020/21:1863 av Louise Meijer (M),

2020/21:1919 av Adnan Dibrani m.fl. (S),

2020/21:1941 av Boriana Åberg (M),

2020/21:2026 av Linda Lindberg m.fl. (SD) yrkande 32,

2020/21:2072 av Leif Nysmed m.fl. (S),

2020/21:2184 av Josefin Malmqvist (M) yrkande 3,

2020/21:2350 av Boriana Åberg (M) yrkandena 1-3,

2020/21:2630 av John Weinerhall (M) yrkande 2,

2020/21:3069 av Karolina Skog m.fl. (MP) yrkande 4,

2020/21:3302 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 37,

2020/21:3412 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) yrkandena 2 och 3 samt

2020/21:3528 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 7.

Reservation 11 (M)
Reservation 12 (SD)

5. En samordnad funktion

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1530 av Tina Acketoft (L),

2020/21:1706 av Louise Meijer (M),

2020/21:1835 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 3,

2020/21:2799 av Lotta Olsson (M) och

2020/21:3307 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 41.

Reservation 13 (SD, KD)

6. En bidragsbrottsenhet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2034 av Joakim Sandell m.fl. (S) yrkandena 1 och 2 samt

2020/21:3528 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 14 (M, SD)

7. Sjukpenning och ersättnings- och förmånsnivåer

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:510 av Emma Carlsson Löfdahl (-),

2020/21:1040 av Ola Johansson (C) yrkandena 1 och 3,

2020/21:1306 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkandena 3, 5, 6, 8 och 10,

2020/21:1836 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 5, 11, 14, 16 och 18,

2020/21:2774 av Ebba Busch m.fl. (KD) yrkande 11,

2020/21:2955 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 11,

2020/21:3317 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkandena 10 och 12,

2020/21:3521 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 3 och

2020/21:3527 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkandena 2, 6 och 7.

Reservation 15 (M)
Reservation 16 (SD)
Reservation 17 (V)
Reservation 18 (KD)

8. De fasta stegen i sjukpenningen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1040 av Ola Johansson (C) yrkande 2,

2020/21:1836 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 10,

2020/21:2018 av Alexandra Völker (S) yrkande 4,

2020/21:3317 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 11 och

2020/21:3649 av Mats Berglund m.fl. (MP) yrkande 2.

Reservation 19 (SD, C, KD)

9. Rehabiliteringskedjan

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1306 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkandena 4 och 22,

2020/21:1307 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkande 9 och

2020/21:1836 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 3 och 4.

Reservation 20 (SD, V)

10. Försäkringskassans rehabiliteringsarbete

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:843 av Roza Güclü Hedin (S),

2020/21:1306 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkande 18,

2020/21:1679 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (båda S),

2020/21:1798 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M),

2020/21:1836 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 6, 13, 17, 22 och 23,

2020/21:1849 av Johanna Haraldsson m.fl. (S),

2020/21:2190 av Sultan Kayhan (S) yrkandena 2 och 3,

2020/21:2191 av Sultan Kayhan (S) yrkande 4,

2020/21:2645 av Ann-Britt Åsebol och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M),

2020/21:2955 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkandena 1 och 2,

2020/21:3229 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkande 7,

2020/21:3269 av Bengt Eliasson m.fl. (L),

2020/21:3317 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkandena 2, 3 och 7-9,

2020/21:3423 av Helena Gellerman (L),

2020/21:3527 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkandena 1, 5 och 8 samt

2020/21:3649 av Mats Berglund m.fl. (MP) yrkande 1.

Reservation 21 (M)
Reservation 22 (SD)
Reservation 23 (C)
Reservation 24 (V)
Reservation 25 (KD)
Reservation 26 (L)

11. Samordningsförbunden

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1306 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkandena 15 och 16,

2020/21:1641 av Eva Lindh (S),

2020/21:2368 av Åsa Westlund (S) yrkandena 1-3,

2020/21:2955 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 10 och

2020/21:3637 av Pernilla Stålhammar m.fl. (MP) yrkande 55.

Reservation 27 (C)
Reservation 28 (V)

12. Aktivitets- och sjukersättning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:737 av Hans Hoff m.fl. (S) yrkandena 1 och 2,

2020/21:879 av Åsa Karlsson (S),

2020/21:887 av Hillevi Larsson (S),

2020/21:1306 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkande 20,

2020/21:1836 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 8, 9 och 15,

2020/21:1843 av Johanna Haraldsson (S),

2020/21:2955 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkandena 7 och 8,

2020/21:3317 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 18 och

2020/21:3649 av Mats Berglund m.fl. (MP) yrkande 3.

Reservation 29 (SD)
Reservation 30 (C)
Reservation 31 (V)
Reservation 32 (KD)

13. Arbetsskadeersättning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1306 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkandena 11-14,

2020/21:1780 av Lars Mejern Larsson (S),

2020/21:1928 av Lotta Finstorp (M) och

2020/21:2955 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkandena 12-15.

Reservation 33 (C)
Reservation 34 (V)