Socialförsäkringsfrågor

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2020/21:SfU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 april 2021

Beslut

Nej till motioner om socialförsäkringsfrågor (SfU21)

Riksdagen sa nej till drygt 190 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Anledningen till det är att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp eller att regelverken redan är tillräckliga.

Förslagen handlar bland annat om socialförsäkring, sjukpenning, rehabiliteringskedjan, trygghetssystem för företagare och studerande, aktivitets- och sjukersättning samt arbetsskadeersättning.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motionsyrkanden
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-03-11, 2021-04-06, 2021-04-13

Nej till motioner om socialförsäkringsfrågor (SfU21)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till drygt 190 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Anledningen till det är att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp eller att regelverken redan är tillräckliga.

Förslagen handlar bland annat om socialförsäkring, sjukpenning, rehabiliteringskedjan, trygghetssystem för företagare och studerande, aktivitets- och sjukersättning samt arbetsskadeersättning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.