Socialförsäkringsutskottets betänkande i anledning av motion om åtgärder mot könsdiskriminering

Socialförsäkringsutskottets bet 1971:SfU34

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut