Socialpolitik - inriktning och anslag

Socialutskottets betänkande 1992/93:SoU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 april 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

1993-02-09, 1993-02-16, 1993-02-18, 1993-02-23

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.