Socialtjänst- och barnfrågor

Socialutskottets betänkande 2014/15:SoU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 april 2015

Beslut

Nej till motioner om socialtjänst- och barnfrågor (SoU10)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om socialtjänst- och barnfrågor. Orsaken är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om en översyn av socialtjänstlagen, legitimationskrav för socialarbetare, insatser mot hemlöshet, barnkonventionen som svensk lag, nya placeringsformer för barn och unga och en säker och tillgänglig behandling av missbrukare.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

95 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2015-03-26
Justering: 2015-04-09
Trycklov: 2015-04-09
Reservationer 18
Betänkande 2014/15:SoU10

Alla beredningar i utskottet

2015-03-26, 2015-03-17, 2015-03-12

Nej till motioner om socialtjänst- och barnfrågor (SoU10)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om socialtjänst- och barnfrågor. Orsaken är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om en översyn av socialtjänstlagen, legitimationskrav för socialarbetare, insatser mot hemlöshet, barnkonventionen som svensk lag, nya placeringsformer för barn och unga och en säker och tillgänglig behandling av missbrukare.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-04-14
Debatt i kammaren: 2015-04-15
4

Beslut

Beslut: 2015-04-16
30 förslagspunkter, 24 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 april 2015

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Översyn av socialtjänstlagen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2852 av Aron Emilsson och Josef Fransson (SD),

2014/15:1161 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S) yrkandena 1 och 2,

2014/15:1644 av Penilla Gunther (KD),

2014/15:1839 av Thomas Finnborg (M),

2014/15:2368 av Emma Henriksson (KD) och

2014/15:2663 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 98 0 0 15
M 0 73 0 11
SD 1 0 34 14
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 19 0 0 2
KD 14 0 0 2
Totalt 188 73 34 54


2. Översyn av Ivos befogenheter och uppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

3. Legitimationskrav för socialarbetare m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1242 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 2 i denna del,

2014/15:517 av Hillevi Larsson (S),

2014/15:1917 av Krister Hammarbergh (M) och

2014/15:2663 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 7 och 8.

Reservation 3 (M)
Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 98 0 0 15
M 5 0 68 11
SD 0 37 0 12
MP 23 0 0 2
C 17 0 1 4
V 19 0 0 2
KD 13 0 0 3
Totalt 191 37 69 52


4. Chefsutbildning inom den sociala omsorgen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

5. Arbetsbelastningen för socialarbetare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

6. Kunskapscentrum om våld och andra övergrepp mot barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2454 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 2,

2014/15:2973 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 2 och

2014/15:2855 av Carina Ohlsson m.fl. (S) yrkande 1.

Reservation 5 (M, C, FP, KD)

7. Prestationskrav för försörjningsstöd m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

8. Den ekonomiska situationen för personer med funktionsnedsättning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

9. Insatser mot hemlöshet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1900 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 4,

2014/15:333 av Niklas Karlsson (S),

2014/15:948 av Christer Engelhardt (S),

2014/15:2646 av Serkan Köse m.fl. (S) och

2014/15:2921 av Roger Hedlund m.fl. (SD) yrkande 21.

Reservation 6 (C, KD)

10. Vräkning av barnfamiljer m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

11. Hjälp till utsatta EU-medborgare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

12. Barnkonventionen som svensk lag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

13. Ratificering av tilläggsprotokollet till barnkonventionen om att inrätta en internationell klagomekanism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

14. Anmälningsplikt m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2664 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 20,

2014/15:1811 av Jessika Roswall (M),

2014/15:1897 av Ellen Juntti (M),

2014/15:2062 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S) och

2014/15:2623 av Lotta Olsson (M).

Reservation 7 (M)

15. Förlängd arkiveringstid för utredningshandlingar som rör barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

16. Nya placeringsformer för barn och unga m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:79 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 3,

2014/15:354 av Lotta Finstorp och Elisabeth Svantesson (M),

2014/15:590 av Helena Bouveng (M),

2014/15:830 av Rickard Nordin (C),

2014/15:851 av Roland Utbult (KD),

2014/15:1141 av Åsa Lindestam (S),

2014/15:1503 av Gunilla Nordgren (M),

2014/15:1646 av Penilla Gunther (KD),

2014/15:1838 av Thomas Finnborg (M),

2014/15:1890 av Pia Hallström (M),

2014/15:2432 av Anders W Jonsson (C),

2014/15:2663 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 2, 3 och 11-13,

2014/15:2819 av Jan-Olof Larsson (S),

2014/15:2830 av Hillevi Larsson (S) yrkandena 1-3 och

2014/15:2960 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 15.

Reservation 8 (M)
Reservation 9 (C)
Reservation 10 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 98 0 0 15
M 3 0 71 10
SD 36 0 1 12
MP 21 0 0 4
C 1 0 17 4
V 0 19 0 2
KD 14 0 0 2
Totalt 189 19 89 52


17. Rätt till utbildning vid placering utanför hemmet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

18. Det allmännas ansvar när barn far illa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

19. Omhändertagna svenska barn i Norge

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

20. Säker och tillgänglig behandling av missbrukare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2664 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 18,

2014/15:2614 av Lotta Olsson (M),

2014/15:178 av Johanna Jönsson (C),

2014/15:710 av Hillevi Larsson (S),

2014/15:919 av Christer Engelhardt och Lena Hallengren (S) yrkandena 1 och 2 samt

2014/15:2822 av Hillevi Larsson (S) yrkandena 2, 4 och 6-8.

Reservation 11 (M)

21. Konsekvensbedömning vid uteslutning från substitutionsprogram m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

22. Stöd till medberoende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

23. Spelberoende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

24. Skyddade boenden m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1454 av Carina Ohlsson (S),

2014/15:410 av Birgitta Ohlsson (FP) yrkande 2,

2014/15:2446 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 3,

2014/15:2600 av Annika Qarlsson (C) yrkandena 3 och 4 samt

2014/15:2798 av Anna Wallén och Arhe Hamednaca (S).

Reservation 12 (C)
Reservation 13 (FP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (FP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 16 0 3
S 98 0 0 15
M 74 0 0 10
SD 37 0 0 12
MP 23 0 0 2
C 0 0 18 4
V 19 0 0 2
KD 14 0 0 2
Totalt 265 16 18 50


25. Kvalitetssäkring av jourverksamheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

26. Dödsfallsutredningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:778 av Barbro Westerholm (FP) och

2014/15:1704 av Ewa Thalén Finné och Pia Hallström (M).

Reservation 14 (SD)

27. Familjerådgivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2551 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 7,

2014/15:1242 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2 i denna del,

2014/15:2264 av Roza Güclü Hedin (S) yrkande 1,

2014/15:2367 av Emma Henriksson (KD) yrkandena 2-5 och

2014/15:2495 av Linus Bylund m.fl. (SD) yrkande 12.

Reservation 15 (SD)
Reservation 16 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 98 0 0 15
M 74 0 0 10
SD 0 37 0 12
MP 23 0 0 2
C 18 0 0 4
V 19 0 0 2
KD 0 0 14 2
Totalt 248 37 14 50


28. Avskaffa den övre åldersgränsen för adoptivföräldrar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

29. Stabilitet och långsiktighet för placerade barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2454 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 3.

Reservation 17 (M, C, FP, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 16 0 3
S 97 0 0 16
M 0 74 0 10
SD 37 0 0 12
MP 23 0 0 2
C 0 18 0 4
V 19 0 0 2
KD 0 14 0 2
Totalt 176 122 0 51


30. Systematisk adoption som ett alternativ till långvariga placeringar av små barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2663 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 5 och

2014/15:1947 av Krister Hammarbergh (M) yrkande 1.

Reservation 18 (M)