Socialtjänst- och barnfrågor

Socialutskottets betänkande 2018/19:SoU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 april 2019

Beslut

Regeringen bör inrätta barn- och familjecentraler (SoU9)

Regeringen bör utreda möjligheterna att inrätta barn- och familjecentraler där personer som på olika sätt jobbar med barn och unga arbetar tillsammans. Det tycker riksdagen som riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, om det till regeringen.

Det är viktigt att så tidigt som möjligt identifiera barn och unga som riskerar att drabbas av exempelvis psykisk ohälsa. Ett sätt att uppnå detta är enligt riksdagen att skapa förutsättningar för ett tätare samarbete mellan personer som arbetar med barn och unga. En sådan organisationsform är barn- och familjecentraler. Riksdagen vill därför att regeringen utreder hur detta samarbete kan underlättas oavsett var i landet det sker.

Förslaget om tillkännagivande kom i samband med behandlingen av motioner från den allmänna motionstiden 2018 om socialtjänst- och barnfrågor. Riksdagen sa nej till övriga motioner i ämnet.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen med anledning av ett motionsyrkande om att regeringen bör utreda möjligheterna att inrätta barn- och familjecentraler där olika professioner arbetar tillsammans. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

84 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-04-02
Justering: 2019-04-09
Trycklov: 2019-04-15
Reservationer 75
Betänkande 2018/19:SoU9

Alla beredningar i utskottet

2019-04-02, 2019-03-14

Regeringen bör inrätta barn- och familjecentraler (SoU9)

Regeringen bör utreda möjligheterna att inrätta barn- och familjecentraler där personer som på olika sätt jobbar med barn och unga arbetar tillsammans. Det tycker socialutskottet som riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, om det till regeringen.

Det är viktigt att så tidigt som möjligt identifiera barn och unga som riskerar att drabbas av exempelvis psykisk ohälsa. Ett sätt att uppnå detta är enligt socialutskottet att skapa förutsättningar för ett tätare samarbete mellan personer som arbetar med barn och unga. En sådan organisationsform är barn- och familjecentraler. Utskottet vill därför att regeringen utreder hur detta samarbete kan underlättas oavsett var i landet det sker.

Förslaget om tillkännagivande kom i samband med behandlingen av motioner från den allmänna motionstiden 2018 om socialtjänst- och barnfrågor. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner i ämnet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-04-23
Debatt i kammaren: 2019-04-24
4

Beslut

Beslut: 2019-04-24
40 förslagspunkter, 32 acklamationer, 8 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 24 april 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utveckling av socialtjänstens arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:641 av Aron Emilsson m.fl. (SD),

2018/19:1479 av Mikael Larsson (C),

2018/19:1660 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1 och 2 samt

2018/19:2792 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M).

Reservation 1 (M, KD)
Reservation 2 (SD)

2. EU:s socialfond

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2473 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 3 (KD)

3. Socialtjänstens arbete med barn och unga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:758 av Jon Thorbjörnson m.fl. (V) yrkande 2,

2018/19:1201 av Marléne Lund Kopparklint (M),

2018/19:1500 av Lotta Finstorp (M),

2018/19:2267 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 5,

2018/19:2755 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) yrkandena 5 och 11 samt

2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 68.

Reservation 4 (M, KD)
Reservation 5 (V)
Reservation 6 (L)

4. Samverkan om barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2267 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 12,

2018/19:2444 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 8,

2018/19:2731 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) yrkande 14 och

2018/19:2791 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 7 (M, KD)
Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (C)
Reservation 10 (L)

5. Stärkt kompetens och ansvar för socialsekreterare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 64.

Reservation 11 (M, SD, KD)

6. Legitimation m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:323 av Annika Hirvonen Falk (MP),

2018/19:2267 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 6 och 7 samt

2018/19:2597 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 2.

Reservation 12 (L)

7. Översyn av socialtjänstlagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1086 av Pyry Niemi (S),

2018/19:1432 av Josefin Malmqvist (M) och

2018/19:2791 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 13 (M)

8. Barnperspektiv i socialtjänstlagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1435 av Josefin Malmqvist (M) yrkande 4,

2018/19:2267 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 2,

2018/19:2749 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) yrkande 7 och

2018/19:2755 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) yrkande 1.

Reservation 14 (L)

9. Samordnad individuell plan (SIP)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2053 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 2,

2018/19:2324 av Åsa Lindhagen (MP) och

2018/19:2755 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) yrkande 6.

Reservation 15 (L)

10. Avgift för tillståndsplikt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2436 av Martina Johansson (C) yrkande 5.

11. Missbruksvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:831 av Hillevi Larsson (S),

2018/19:1943 av Johanna Jönsson (C),

2018/19:2227 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkandena 15 och 17,

2018/19:2803 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2 och

2018/19:2871 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkandena 16 och 18.

Reservation 16 (M)
Reservation 17 (SD)
Reservation 18 (V)

12. Begränsningar i rätten till försörjningsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:75 av Robert Stenkvist och David Lång (båda SD),

2018/19:540 av Eric Westroth (SD),

2018/19:771 av Boriana Åberg (M),

2018/19:1438 av Josefin Malmqvist (M) yrkandena 1-3 och

2018/19:2921 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 33.

Reservation 19 (M)
Reservation 20 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 0 0 63 7
SD 0 58 0 4
C 26 0 0 5
V 26 0 0 2
KD 19 0 0 3
L 16 0 0 3
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 187 58 63 41


13. Prestationskrav i försörjningsstödet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:360 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) yrkandena 2 och 4,

2018/19:420 av Christian Carlsson (KD),

2018/19:1433 av Josefin Malmqvist (M) yrkande 2,

2018/19:2573 av Josefin Malmqvist m.fl. (M) yrkande 3,

2018/19:2574 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 3,

2018/19:2806 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) yrkandena 5-7,

2018/19:2807 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) yrkande 4,

2018/19:2842 av Martin Ådahl m.fl. (C) yrkande 10,

2018/19:2843 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 24,

2018/19:2918 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 9 och

2018/19:2923 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 15 och 16.

Reservation 21 (M)
Reservation 22 (SD)
Reservation 23 (C)
Reservation 24 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 22 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 85 0 2 13
M 0 0 63 7
SD 0 58 0 4
C 0 0 26 5
V 26 0 0 2
KD 19 0 0 3
L 0 0 16 3
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 143 58 107 41


14. Bidragstak m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:360 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) yrkande 3,

2018/19:2807 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) yrkande 5 och

2018/19:2918 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 8.

Reservation 25 (M)
Reservation 26 (SD)

15. Övriga frågor om försörjningsstödet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:206 av Johnny Skalin (SD),

2018/19:2140 av Carina Ohlsson (S) och

2018/19:2645 av Saila Quicklund (M).

16. Övergripande om våld i nära relationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:677 av Yasmine Larsson (S),

2018/19:841 av Anders Österberg (S) yrkandena 3 och 4,

2018/19:2227 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkandena 1, 14, 16, 18 och 19,

2018/19:2229 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 5 och

2018/19:2598 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkandena 20 och 21.

Reservation 27 (V)
Reservation 28 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 27 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 63 0 0 7
SD 58 0 0 4
C 26 0 0 5
V 0 26 0 2
KD 19 0 0 3
L 0 1 15 3
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 266 27 15 41


17. Stöd till barn och unga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2227 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 7,

2018/19:2267 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 19 och

2018/19:2598 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 18.

Reservation 29 (M, C, KD, L)
Reservation 30 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 29 (M, C, KD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 0 63 0 7
SD 57 1 0 4
C 0 26 0 5
V 0 1 25 2
KD 0 19 0 3
L 0 16 0 3
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 157 126 25 41


18. Kvinnor i prostitution

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2843 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 26.

Reservation 31 (C)

19. Skyddade boenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2227 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 3 och

2018/19:2843 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 19.

Reservation 32 (C)
Reservation 33 (V)

20. Kvinnojourernas finansiering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2227 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 2,

2018/19:2598 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkandena 14 och 15 samt

2018/19:2843 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 20.

Reservation 34 (C, KD)
Reservation 35 (V)
Reservation 36 (L)

21. Dödsfallsutredningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2227 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkandena 4 och 5 samt

2018/19:2598 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 22.

Reservation 37 (V)
Reservation 38 (L)

22. Hedersrelaterat våld och förtryck

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1402 av Annika Hirvonen Falk (MP) yrkande 2,

2018/19:2267 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 22,

2018/19:2594 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 8 och 10 samt

2018/19:2748 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) yrkande 2.

Reservation 39 (SD)

23. Våldsbejakande extremism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:529 av Robert Hannah (L) yrkandena 1 och 2.

24. Månggifte

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1119 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkandena 22 och 23.

Reservation 40 (SD)

25. Nationella adoptioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2791 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 41 (M, SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 41 (M, SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 1 62 0 7
SD 0 58 0 4
C 26 0 0 5
V 26 0 0 2
KD 0 19 0 3
L 16 0 0 3
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 169 139 0 41


26. Samkönade pars möjligheter att adoptera

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:531 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkandena 1 och 2 samt

2018/19:2591 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 10.

Reservation 42 (L)

27. Sociala barn- och ungdomsvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:758 av Jon Thorbjörnson m.fl. (V) yrkande 8,

2018/19:828 av Anders Österberg och Thomas Hammarberg (båda S),

2018/19:1119 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2,

2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 15 och 16,

2018/19:2329 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) yrkandena 2 och 3,

2018/19:2641 av Ellen Juntti (M) och

2018/19:2755 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) yrkandena 2 och 7-9.

Reservation 43 (SD)
Reservation 44 (V)

28. Anmälningsplikt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1478 av Mikael Larsson (C).

29. Barnombud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:250 av Linda Lindberg (SD) yrkandena 1 och 2,

2018/19:2267 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 8 och 9 samt

2018/19:2755 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) yrkande 3.

Reservation 45 (SD)
Reservation 46 (L)

30. Barnäktenskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1119 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkandena 13 och 14,

2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 28 och 29,

2018/19:2227 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 9 och

2018/19:2591 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 12.

Reservation 47 (SD)
Reservation 48 (V)
Reservation 49 (L)

31. Ensamkommande barn och unga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:756 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 28-30,

2018/19:2267 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 26 och 27 samt

2018/19:2990 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 17.

Reservation 50 (SD)
Reservation 51 (V)
Reservation 52 (L)

32. Unga lagöverträdare och tidiga insatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:487 av Robert Hannah (L) yrkande 5,

2018/19:2592 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkandena 1-5 och

2018/19:2861 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 5.

Reservation 53 (C)
Reservation 54 (L)

33. Mellantvång

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2267 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 11,

2018/19:2592 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkandena 6 och 7 samt

2018/19:2755 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) yrkande 4.

Reservation 55 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 55 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 62 0 0 8
SD 58 0 0 4
C 26 0 0 5
V 26 0 0 2
KD 19 0 0 3
L 0 16 0 3
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 291 16 0 42


34. Omhändertagande av barn och unga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1092 av Teres Lindberg och Kadir Kasirga (båda S),

2018/19:1211 av Roland Utbult (KD),

2018/19:2230 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 9,

2018/19:2267 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 13-15, 17, 18 och 24,

2018/19:2861 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 9 och

2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkandena 71 och 73-75.

Reservation 56 (M)
Reservation 57 (SD)
Reservation 58 (C)
Reservation 59 (V)
Reservation 60 (KD)
Reservation 61 (L)

35. LVU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2267 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 10 och 28,

2018/19:2594 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 2,

2018/19:2755 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) yrkande 10 och

2018/19:2791 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 11.

Reservation 62 (M)
Reservation 63 (L)

36. Familjehem m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:842 av Eva Lindh m.fl. (S),

2018/19:1119 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 8,

2018/19:1427 av Alexandra Anstrell (M) yrkandena 1 och 2,

2018/19:2267 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 16,

2018/19:2791 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 4 och

2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkandena 66, 69 och 70.

Reservation 64 (M)
Reservation 65 (SD)
Reservation 66 (KD)
Reservation 67 (L)

37. Barnkonventionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:244 av Barbro Westerholm (L),

2018/19:1392 av Åsa Lindhagen (MP) yrkandena 1 och 2 samt

2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 83.

Reservation 68 (SD)
Reservation 69 (KD)

38. Barn- och familjecentraler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om barn- och familjecentraler och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 71.

Reservation 70 (S, V, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 70 (S, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 1 86 0 13
M 63 0 0 7
SD 58 0 0 4
C 26 0 0 5
V 0 26 0 2
KD 19 0 0 3
L 16 0 0 3
MP 0 13 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 183 125 0 41


39. Föräldrastöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:519 av Robert Hannah och Arman Teimouri (båda L) yrkandena 3 och 4,

2018/19:1119 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 6,

2018/19:1404 av Rasmus Ling (MP) yrkande 1,

2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 21 och 22,

2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkandena 81 och 86 samt

2018/19:2997 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 42.

Reservation 71 (SD)
Reservation 72 (KD)

40. Hemlöshet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:360 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) yrkande 1,

2018/19:1087 av Serkan Köse (S) yrkandena 1-3,

2018/19:1137 av Malin Larsson (S),

2018/19:2590 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 5 och 6,

2018/19:2749 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) yrkandena 1, 2, 4-6 och 8,

2018/19:2779 av Emma Hult m.fl. (MP) yrkande 11 och

2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 90.

Reservation 73 (M, KD)
Reservation 74 (SD)
Reservation 75 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 73 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 86 0 0 14
M 0 63 0 7
SD 0 0 58 4
C 26 0 0 5
V 26 0 0 2
KD 0 19 0 3
L 1 0 15 3
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 152 82 73 42