Socialtjänst- och barnfrågor

Socialutskottets bet 2019/20:SoU9

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 10 mars 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

109 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-04-16
Justering: 2020-05-05
Trycklov: 2020-05-11
bet 2019/20:SoU9

Alla beredningar i utskottet

2020-04-16, 2020-03-10
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer