Socialtjänst- och barnfrågor

Socialutskottets betänkande 2020/21:SoU24

Planerat beslutsdatum: 20 maj 2021

Nästa händelse: Beredning 25 mars 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

150 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-04-22
Justering: 2021-05-06
Trycklov: 2021-05-17
Betänkande 2020/21:SoU24

Alla beredningar i utskottet

2021-04-22, 2021-03-25
3

Debatt

Bordläggning: 2021-05-19
Debatt i kammaren: 2021-05-20
4

Beslut

Beslut: 2021-05-20