Socialtjänst

SoUs bet 2009/10:SoU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 april 2010

Beslut

Nej till motioner om socialtjänsten (SoU12)

Riksdagen sa nej till motioner om socialtjänsten från den allmänna motionstiden 2009. Flera av motionerna handlar om frågor som regeringen och olika myndigheter redan arbetar med. Andra motioner behandlas förenklat eftersom de rör frågor som behandlats av riksdagen tidigare under valperioden.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

59 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-02-16
Justering: 2010-03-16
Betänkande publicerat: 2010-03-24
Trycklov: 2010-03-23
Reservationer 10
bet 2009/10:SoU12

Nej till motioner om socialtjänsten (SoU12)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om socialtjänsten från den allmänna motionstiden 2009. Flera av motionerna handlar om frågor som regeringen och olika myndigheter redan arbetar med. Andra motioner behandlas förenklat eftersom de rör frågor som behandlats av riksdagen tidigare under valperioden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-04-07
4

Beslut

Beslut: 2010-04-07
20 förslagspunkter, 17 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 7 april 2010

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Vistelsebegreppet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sk400 yrkande 2, 2009/10:So205, 2009/10:So244, 2009/10:So280 och 2009/10:So420.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0110020
m850011
c20009
fp24004
kd24000
v01804
mp01603
-0100
Totalt153145051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Hemlöshet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:C390 yrkande 6.

Reservation 2 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0111019
m850011
c20009
fp24004
kd24000
v01804
mp01603
-1000
Totalt154145050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Den sociala barn- och ungdomsvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:So211 av Helena Bouveng (m),
2009/10:So522 av Agneta Berliner och Maria Lundqvist-Brömster (båda fp) yrkandena 1-4, 6, 8 och 9 samt
2009/10:So619 av Ylva Johansson m.fl. (s) yrkande 22.

Reservation 3 (s, v, mp)

4. Utsatta ungdomar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:So618 av Carina Ohlsson m.fl. (s).

5. Privata HVB-hem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:So512 av Eva Olofsson m.fl. (v) yrkande 9.

Reservation 4 (v)

6. Familjehemsföräldrars ekonomiska villkor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:So231 och 2009/10:So522 yrkande 7.

7. Tvångsvård - avskiljning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:So512 av Eva Olofsson m.fl. (v) yrkande 11.

Reservation 5 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110019
m850011
c20009
fp24004
kd23010
v01804
mp16003
-1000
Totalt28018150

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Statens institutionsvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:So407 och 2009/10:So522 yrkande 5.

9. Vanvård i den sociala barnavården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:So496 av Irene Oskarsson (kd),
2009/10:So512 av Eva Olofsson m.fl. (v) yrkande 12 i denna del och
2009/10:So524 av Agneta Berliner m.fl. (fp) yrkandena 1-3.

10. Stöd i barnäktenskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju211 yrkande 2.

11. Bortförda barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:So512 yrkande 17.

Reservation 6 (v)

12. Förhindra sexualbrott mot barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ju424 yrkande 1 och 2009/10:So361.

Reservation 7 (v, mp)

13. Familjerådgivning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:So319 och 2009/10:So363.

14. Anhörigstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:So215.

15. Våld i nära relationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ju265 yrkandena 16 och 22, 2009/10:Ju381 yrkande 11, 2009/10:Ju391 yrkande 3, 2009/10:So282 och 2009/10:So285.

Reservation 8 (v)
Reservation 9 (mp)

16. Antidrogarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Ju427 av Thomas Bodström m.fl. (s) yrkande 3.

Reservation 10 (s)

17. Stöd och hjälp till gravida missbrukare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:So275, 2009/10:So276 yrkande 1, 2009/10:So314, 2009/10:So337, 2009/10:So346, 2009/10:So451 yrkandena 1-3 och 2009/10:So668.

18. Substitutionsbehandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:So305.

19. Rattfylleridömda

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:T285 yrkande 10.

20. Socialtjänst - förenklad behandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.