Socialtjänstens ansvar för brottsutsatta

Socialutskottets betänkande 2022/23:SoU18

Planerat beslutsdatum: 20 juni 2023

Nästa händelse: Beredning 9 maj 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-05-09, 2023-05-25