Socialtjänstens arbete m.m.

Socialutskottets betänkande 2021/22:SoU19

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 17 mars 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-04-07, 2022-03-17