Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor m.m.

Socialutskottets betänkande 2006/07:SoU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 april 2007

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren beslöt bifalla utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

17 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-03-13
Justering: 2007-03-29
Betänkande publicerat: 2007-04-12
Trycklov: 2007-04-12
Reservationer 11
Betänkande 2006/07:SoU10

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-04-25
4

Beslut

Beslut: 2007-04-25
13 förslagspunkter, 9 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 25 april 2007

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 5 kap. 11 § regeringens förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:38 och avslår motionerna 2006/07:So7 yrkandena 1 och 2, 2006/07:So262, 2006/07:So267 yrkande 6, 2006/07:So332 yrkandena 7 och 8 samt 2006/07:So481.

Reservation 1 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1040026
m820015
c23006
fp180010
kd19005
v19003
mp01504
Totalt26515069

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Könsmaktsanalys

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So6 yrkande 1 och 2006/07:So7 yrkande 4.

Reservation 2 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1040026
m820015
c24005
fp19009
kd19005
v01903
mp01504
Totalt24834067

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Insatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju316 yrkande 10, 2006/07:So7 yrkandena 3 och 6, 2006/07:So267 yrkande 7, 2006/07:So381 yrkande 5 och 2006/07:So468.

Reservation 3 (v, mp)

4. S.k. hedersrelaterat våld

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So385 yrkande 1.

5. Samkönade relationer m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So7 yrkande 8, 2006/07:So332 yrkande 9 och 2006/07:So463 yrkandena 16 och 17.

Reservation 4 (v)
Reservation 5 (mp)

6. Våld mot funktionshindrade

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So382 yrkande 19.

Reservation 6 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1040026
m810016
c24005
fp19009
kd19005
v01903
mp15004
Totalt26219068

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Stöd för tillämpningen av lagstiftningen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So6 yrkandena 3 i denna del och 4.

Reservation 7 (v)

8. Tillsyn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju256 yrkandena 5 och 6.

9. Samordning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C360 yrkande 11, 2006/07:So7 yrkande 5, 2006/07:So238 yrkande 2 och 2006/07:So267 yrkandena 3 och 5.

Reservation 8 (mp)

10. Uppdrag till länsstyrelserna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So6 yrkande 3 i denna del.

Reservation 9 (v)

11. Dödsfallsutredningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So6 yrkande 2 och 2006/07:So7 yrkande 7.

Reservation 10 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1040026
m820015
c24005
fp19009
kd19005
v01903
mp01504
Totalt24834067

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Utvecklingsmedel till kommunerna m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So8 och 2006/07:So9.

13. Resurser för att bekämpa s.k. hedersrelaterat våld

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju316 yrkande 5.

Reservation 11 (mp)