Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor m.m.

Socialutskottets betänkande 2006/07:SoU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 april 2007

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren beslöt bifalla utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.