Socialtjänst (förnyad behandling)

Socialutskottets bet 2005/06:SoU31

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 juni 2006

Beslut

Socialnämndernas ansvar för brottsoffer skärps (SoU31)

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att skärpa socialnämndernas ansvar för brottsoffer. Regeringen ska lägga fram ett lagförslag redan hösten 2006. Socialnämnden i kommunen bör enligt socialtjänstlagen verka för att brottsoffer och deras anhöriga får stöd och hjälp. Socialnämnden bör, enligt lagen, särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld och andra övergrepp i hemmet kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Riksdagen vill skärpa socialnämndernas ansvar genom att i lagen ändra "bör" till "skall". Regeringen arbetar just nu med ett lagförslag med anledning av utredningen Källan till en chans - Nationell behandlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att i det arbetet tar hänsyn till barnperspektivet och behandlar frågor om att hämta in barns synpunkter. Riksdagen gjorde också ett uttalande om socialtjänstens och myndigheters skyldighet att anmäla misstänkt barnmisshandel till socialnämnden: Regeringen bör tala om för Socialstyrelsen att det är viktigt att tillsynsmyndigheterna uppmärksammar och följer upp hur verksamheter med anmälningsskyldighet kan bli bättre på att upptäcka och anmäla misstanke om barnmisshandel.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motioner om regleringen av socialnämndens ansvar för brottsoffer samt bifall till motion om anmälningsskyldighet avseende barnmisshandel. Delvis bifall till motioner om barnperspektivet i den sociala barn- och ungdomsvården. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

122 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-05-04
Justering: 2006-05-16
Betänkande publicerat: 2006-05-23
Trycklov: 2006-05-23
Reservationer 47
bet 2005/06:SoU31

Socialnämndernas ansvar för brottsoffer skärps (SoU31)

Socialutskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att skärpa socialnämndernas ansvar för brottsoffer. Regeringen ska lägga fram ett lagförslag redan hösten 2006. Socialnämnden i kommunen bör enligt socialtjänstlagen verka för att brottsoffer och deras anhöriga får stöd och hjälp. Socialnämnden bör, enligt lagen, särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld och andra övergrepp i hemmet kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Socialutskottet vill skärpa socialnämndernas ansvar genom att i lagen ändra "bör" till "skall". Regeringen arbetar just nu med ett lagförslag med anledning av utredningen Källan till en chans - Nationell behandlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården. Utskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att i det arbetet tar hänsyn till barnperspektivet och behandlar frågor om att hämta in barns synpunkter. Utskottet föreslår också att riksdagen gör ett uttalande om socialtjänstens och myndigheters skyldighet att anmäla misstänkt barnmisshandel till socialnämnden: Regeringen bör tala om för Socialstyrelsen att det är viktigt att tillsynsmyndigheterna uppmärksammar och följer upp hur verksamheter med anmälningsskyldighet kan bli bättre på att upptäcka och anmäla misstanke om barnmisshandel.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-05-31
4

Beslut

Beslut: 2006-06-01
37 förslagspunkter, 32 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 1 juni 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Allmänna utgångspunkter för socialtjänsten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So258, 2004/05:So358 yrkandena 2-4, 2004/05:A350 yrkandena 2 och 8, 2005/06:Sf331 yrkandena 5 och 10, 2005/06:So380, 2005/06:So469 yrkandena 6 och 7, 2005/06:So556 yrkande 6 och 2005/06:So648 yrkande 9.

Reservation 1 (m)
Reservation 2 (fp)
Reservation 3 (kd)
Reservation 4 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m04708
c18004
fp003810
kd00267
v16147
mp13004
-2000
Totalt173486860

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Privatisering av socialtjänsten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So469 yrkandena 1 och 2.

Reservation 5 (m)
Reservation 6 (fp)

3. Riksnormen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So358 yrkande 5 och 2005/06:Sf331 yrkande 13.

Reservation 7 (m, c)

4. Villkor för försörjningsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf331 yrkandena 11 och 12, 2005/06:So224, 2005/06:So405 och 2005/06:So502.

Reservation 8 (m)

5. Barns inkomster av feriearbete m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So283, 2004/05:So303, 2005/06:So229, 2005/06:So437, 2005/06:So545, 2005/06:So556 yrkande 16 och 2005/06:So648 yrkande 5.

6. Barns tillgångar och försörjningsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Bo228 yrkande 2.

Reservation 9 (fp)

7. Barnbidrag och försörjningsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So648 yrkande 4.

Reservation 10 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m47008
c18004
fp380010
kd26007
v02107
mp01304
-0200
Totalt25336060

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Bosparande och försörjningsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So679.

Reservation 11 (v)

9. Ideella skadestånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L338 yrkande 3, 2004/05:So390, 2004/05:So443 och 2005/06:So207.

Reservation 12 (m, c, kd)
Reservation 13 (v)

10. Bistånd till konstnärer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr239 yrkande 9 och 2005/06:Kr252 yrkande 10.

11. Bistånd och vräkning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So318 yrkandena 1-3 och 5.

Reservation 14 (m, c, fp, kd)

12. Andra boendefrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo277 yrkande 4, 2005/06:Bo274 yrkande 4 och 2005/06:Bo301 yrkande 1.

Reservation 15 (v)

13. Vistelsebegreppet enligt socialtjänstlagen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So204, 2004/05:So317, 2004/05:So384, 2004/05:So559, 2004/05:N409 yrkande 13, 2004/05:Bo305 yrkande 5, 2005/06:So219, 2005/06:So220, 2005/06:So249 yrkande 7, 2005/06:So344, 2005/06:So503, 2005/06:So551 yrkande 8, 2005/06:So563, 2005/06:So582, 2005/06:N381 yrkande 5, 2005/06:N443 yrkande 42 och 2005/06:Bo299 yrkande 2.

Reservation 16 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1230120
m04708
c01804
fp038010
kd02607
v21007
mp12014
-2000
Totalt158129260

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

14. Interkommunala ersättningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So417 och 2004/05:So445.

15. Regleringen av socialnämndens ansvar för brottsoffer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om socialnämndens ansvar för brottsoffer.
Därmed bifaller riksdagen motionerna 2004/05:So208 yrkande 2, 2004/05:So593 yrkande 6, 2005/06:Ju422 yrkande 9 och 2005/06:MJ351 yrkande 25 och bifaller delvis motionerna 2005/06:Ju306 yrkande 1 och 2005/06:So648 yrkande 8.

16. Utformningen av stöd till brottsoffer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju292 yrkande 6, 2004/05:So208 yrkandena 1 och 3, 2004/05:So512 yrkande 10, 2004/05:So593 yrkande 7, 2005/06:Ju378 yrkandena 2 och 3, 2005/06:Ju380 yrkande 24, 2005/06:Ju422 yrkandena 10 och 11, 2005/06:Ju532 yrkande 20, 2005/06:So557 yrkande 10, 2005/06:So641 yrkandena 1 och 2, 2005/06:So701 yrkande 5 och 2005/06:Bo298 yrkande 35.

Reservation 17 (m, c, fp, kd)
Reservation 18 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1230021
m00478
c10174
fp113610
kd00267
v02107
mp01304
-0200
Totalt1253712661

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

17. Stöd till offer för hedersrelaterat våld

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju293 yrkande 3, 2004/05:So250 yrkande 2, 2004/05:So590, 2004/05:So599 yrkande 4, 2005/06:So316 yrkande 2 och 2005/06:So445 yrkande 3 i denna del.

Reservation 19 (m, kd)
Reservation 20 (fp)
Reservation 21 (c)

18. Insatser för män som utövar våld

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju422 yrkande 12.

19. Stöd till offer för människohandel och prostitution

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju484 yrkande 5, 2004/05:Ju485 yrkande 4, 2004/05:So368, 2005/06:Ju334 yrkande 2, 2005/06:Ju383 yrkande 7, 2005/06:Ju531 yrkande 3 och 2005/06:So467 yrkande 4.

Reservation 22 (m, fp, kd)
Reservation 23 (c)
Reservation 24 (v)

20. Barnperspektivet i den sociala barn- och ungdomsvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om barnperspektivet i den sociala barn- och ungdomsvården.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna 2005/06:So454 och 2005/06:So499 yrkande 3.

21. Utredningsförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So272, 2004/05:So349 yrkandena 1 och 2, 2004/05:So378, 2004/05:So386, 2004/05:So464 yrkandena 1-7, 2004/05:So525, 2004/05:So571, 2004/05:So597 yrkande 2, 2005/06:Ju533 yrkandena 25-29, 2005/06:So288 yrkandena 1-7, 2005/06:So319, 2005/06:So648 yrkande 6, 2005/06:So668 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:So686 yrkandena 1-6.

Reservation 25 (m, kd)
Reservation 26 (fp)
Reservation 27 (v)
Reservation 28 (mp)

22. Familjehem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So372.

23. Unga lagöverträdare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju481 yrkande 1, 2004/05:So579, 2005/06:Ju478 yrkandena 10 och 13 samt 2005/06:Ju533 yrkandena 30-32.

Reservation 29 (m, kd)
Reservation 30 (fp)
Reservation 31 (c)

24. Omvänt besöksförbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So215 och 2005/06:So214.

Reservation 32 (m)

25. Rätt till offentligt biträde

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So275.

26. Underrättelse enligt 11 kap. 2 § socialtjänstlagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju293 yrkande 6, 2004/05:So210, 2004/05:So599 yrkande 1, 2005/06:Ju380 yrkande 31 och 2005/06:So556 yrkande 5.

Reservation 33 (m, fp)

27. Skyldighet för socialnämnden att polisanmäla misstanke om våld eller hot mot hjälpsökande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So209 yrkande 1 och 2005/06:Ju380 yrkande 16.

Reservation 34 (m, fp)

28. Ökad möjlighet att lämna uppgifter till bl.a. brottsutredande myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju533 yrkande 17 och 2005/06:So511.

Reservation 35 (m, c, fp, kd)

29. Anmälningsplikten enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju482 yrkande 4, 2004/05:So209 yrkande 2, 2004/05:So512 yrkande 1, 2004/05:So597 yrkande 1, 2005/06:So556 yrkandena 1 och 2, 2005/06:So557 yrkande 1 och 2005/06:So647 yrkande 10.

Reservation 36 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 36 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m04708
c01804
fp038010
kd02607
v21007
mp13004
-2000
Totalt160129060

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

30. Anmälningsskyldighet avseende barnmisshandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om anmälningsskyldighet.
Därmed bifaller riksdagen motion 2005/06:So699 yrkande 37.

31. Ökad kompetens och effektivitet i socialtjänsten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So250 yrkande 3, 2004/05:So304, 2004/05:So395 yrkande 2, 2004/05:So599 yrkande 2, 2004/05:So604 yrkande 8, 2005/06:Ju380 yrkande 26, 2005/06:L291 yrkande 12, 2005/06:L292 yrkande 12, 2005/06:L341 yrkande 15, 2005/06:So316 yrkande 3, 2005/06:So429 yrkandena 7 och 16, 2005/06:So445 yrkandena 1, 2 och 3 i denna del, 2005/06:So469 yrkandena 4 och 5, 2005/06:So641 yrkande 3, 2005/06:So648 yrkandena 1-3 och 10, 2005/06:So661 yrkandena 2 och 3 samt 2005/06:So710 yrkandena 16-18.

Reservation 37 (m)
Reservation 38 (fp)
Reservation 39 (kd)
Reservation 40 (v)
Reservation 41 (c)

32. Prioriteringsutredning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So302, 2005/06:So409 och 2005/06:So661 yrkande 4.

Reservation 42 (c, kd)

33. Tillsynen över socialtjänsten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L292 yrkande 13 och 2005/06:So499 yrkande 2.

Reservation 43 (v)

34. Översyn av socialtjänstlagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So635 och 2005/06:So225.

35. Ändring av reglerna för tvångsomhändertagande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So292 och 2005/06:So618.

Reservation 44 (kd)

36. Trygghetssystem för familjehemsföräldrar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So522 yrkande 1.

37. Övriga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So512 yrkande 2, 2004/05:So589, 2005/06:Sf336 yrkande 46, 2005/06:So446, 2005/06:So557 yrkande 2, 2005/06:MJ351 yrkande 26 och 2005/06:MJ447 yrkande 3.

Reservation 45 (fp)
Reservation 46 (kd)
Reservation 47 (v)