Socialtjänstfrågor – barn och unga

Socialutskottets betänkande 2021/22:SoU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 maj 2022

Beslut

Uppmaning till regeringen om utsatta barn (SoU18)

Riksdagen anser att det är viktigt att ständigt arbeta för att utsatta barn ska få en bättre och tryggare tillvaro. Riksdagen har tidigare uppmanat regeringen att vidta åtgärder för att förbättra situationen för dessa barn. Enligt riksdagen har regeringen inte gjort tillräckligt. Därför beslutade riksdagen att rikta ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att den så snart som möjligt vidtar åtgärder inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Beslutet om tillkännagivande kom i samband med att riksdagen behandlade cirka 330 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021. Riksdagen beslutade att säga nej till övriga motioner främst med hänvisning till pågående arbete och utredningar.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår ett tillkännagivande om att regeringen ska genomföra riksdagens fattade beslut om utsatta barn. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-04-07, 2022-05-05

Uppmaning till regeringen om utsatta barn (SoU18)

Socialutskottet anser att det är viktigt att ständigt arbeta för att utsatta barn ska få en bättre och tryggare tillvaro. Riksdagen har tidigare uppmanat regeringen att vidta åtgärder för att förbättra situationen för dessa barn. Enligt utskottet har regeringen inte gjort tillräckligt. Därför föreslår utskottet att riksdagen beslutar att rikta ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att den så snart som möjligt vidtar åtgärder inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Förslaget om tillkännagivande kom i samband med att utskottet behandlade cirka 330 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner främst med hänvisning till pågående arbete och utredningar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.