Socialtjänstfrågor – barn och unga

Socialutskottets betänkande 2021/22:SoU18

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 5 april 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-05-05, 2022-04-05