Socialtjänstfrågor

Socialutskottets betänkande 2006/07:SoU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 mars 2007

Beslut

Nej till motioner om socialtjänstfrågor (SoU7)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om olika socialtjänstfrågor. Det huvudsakliga skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om socialtjänstfrågor (SoU7)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om olika socialtjänstfrågor. Det huvudsakliga skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.