Socialtjänstfrågor

Socialutskottets betänkande 2012/13:SoU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 mars 2013

Beslut

Nej till motioner om socialtjänstfrågor (SoU11)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 och 2012 om socialtjänstfrågor. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

83 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-02-14
Justering: 2013-03-12
Betänkande publicerat: 2013-03-14
Trycklov: 2013-03-14
Reservationer 29
Betänkande 2012/13:SoU11

Nej till motioner om socialtjänstfrågor (SoU11)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 och 2012 om socialtjänstfrågor. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-03-21
4

Beslut

Beslut: 2013-03-27
23 förslagspunkter, 16 acklamationer, 7 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 27 mars 2013

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Översyn av socialtjänstlagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So282 av Agneta Gille och Pyry Niemi (båda S),
2011/12:So566 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 6,
2012/13:So251 av Pyry Niemi m.fl. (S) och
2012/13:So372 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0101011
M98009
MP02302
FP19005
C22001
SD18002
V01603
KD18001
PP0000
-0000
Totalt175140034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Prioriteringar inom den kommunala omsorgen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:So304 av Christer Winbäck (FP).

3. Familjerådgivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So438 av Mikael Oscarsson (KD),
2011/12:So658 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP) yrkande 27 och
2012/13:So245 av Arhe Hamednaca (S) yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (S, V)
Reservation 3 (MP)

4. Underlag för beräkningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So587 av Solveig Zander (C),
2011/12:So658 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP) yrkande 10,
2012/13:So261 av Eva-Lena Jansson (S) och
2012/13:So339 av Phia Andersson m.fl. (S).

Reservation 4 (S)
Reservation 5 (MP)
Reservation 6 (V)

5. Riksnormen och skälig levnadsnivå

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So227 av Sara Karlsson (S),
2011/12:So467 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S),
2011/12:So658 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP) yrkande 5,
2012/13:C386 av Margareta Larsson (SD) yrkande 2,
2012/13:Sf368 av Arhe Hamednaca m.fl. (S) yrkande 2,
2012/13:So5 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP) yrkande 3,
2012/13:So307 av Sara Karlsson (S),
2012/13:So531 av Jan Ericson (M),
2012/13:So540 av Agneta Luttropp m.fl. (MP) yrkande 6 och
2012/13:So545 av Anders Sellström (KD).

Reservation 7 (S, V)
Reservation 8 (MP)
Reservation 9 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0101011
M98009
MP00232
FP19005
C22001
SD00182
V01603
KD18001
PP0000
-0000
Totalt1571174134

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Bostadsrätt och behov av försörjningsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:So658 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP) yrkande 9.

Reservation 10 (MP)

7. Ekonomiskt bistånd vid lägre studier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So546 av Catharina Bråkenhielm (S) och
2012/13:So530 av Jan-Olof Larsson (S).

8. Invånartjänst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:So663 av Solveig Zander (C).

9. Förebyggande arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Kr277 av Gunnar Axén och Carl-Oskar Bohlin (båda M) yrkande 3,
2012/13:So557 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 56 och
2012/13:Kr341 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 7.

Reservation 11 (S, MP, V)
Reservation 12 (SD)

10. Ansvar för behandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So249 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson (båda S),
2012/13:Kr4 av Margareta Larsson (SD) yrkande 1,
2012/13:Kr229 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (S) yrkande 2 och
2012/13:Kr341 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 6.

Reservation 13 (SD)

11. Stöd för och skydd till brottsoffer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ju359 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 33,
2011/12:So289 av Barbro Westerholm (FP) yrkande 1,
2011/12:So431 av Elisabeth Svantesson (M),
2011/12:So604 av Adnan Dibrani m.fl. (S) yrkandena 1 och 2,
2012/13:Ju249 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 31,
2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkandena 45, 50 och 51,
2012/13:Ju380 av Carina Ohlsson m.fl. (S) yrkande 2,
2012/13:So267 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkandena 13 och 14,
2012/13:So355 av Hillevi Larsson (S),
2012/13:So595 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 16 och
2012/13:A394 av Carina Herrstedt m.fl. (SD) yrkandena 23 och 24.

Reservation 14 (S)
Reservation 15 (MP)
Reservation 16 (V)
Reservation 17 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M98009
MP00232
FP19005
C22001
SD00173
V01603
KD18001
PP0000
-0000
Totalt1581614035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


12. Dödsfallsutredningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ub281 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V, MP) yrkande 1.

Reservation 18 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M98009
MP02302
FP19005
C22001
SD18002
V9703
KD18001
PP0000
-0000
Totalt28530034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


13. Kunskap och kompetens

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So462 av Carina Ohlsson (S),
2012/13:So542 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) yrkande 6 och
2012/13:So595 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkandena 8 och 15.

Reservation 19 (S, V)
Reservation 20 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S209911
M98009
MP02302
FP19005
C22001
SD18002
V00163
KD18001
PP0000
-0000
Totalt1772311534

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


14. Nationell samverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So405 av Andreas Norlén och Cecilia Magnusson (båda M),
2011/12:So497 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Gunilla Nordgren (båda M),
2012/13:So542 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) yrkande 7 och
2012/13:Ub474 av Yilmaz Kerimo m.fl. (S) yrkande 3.

Reservation 21 (S, V)
Reservation 22 (MP)

15. Tillsyn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:So267 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 23 (V)

16. Nationella adoptioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So300 av Thomas Finnborg och Margareta Pålsson (båda M),
2012/13:So369 av Bino Drummond (M),
2012/13:So498 av Mats Gerdau (M),
2012/13:So541 av Magnus Ehrencrona och Agneta Luttropp (båda MP) och
2012/13:So584 av Cecilia Widegren (M).

Reservation 24 (MP)

17. Adoption för ensamstående

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:So594 av Agneta Luttropp m.fl. (MP) yrkande 2.

Reservation 25 (MP, V)

18. Villkor för adoptioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So471 av Kerstin Engle och Hillevi Larsson (båda S) och
2012/13:So243 av Kerstin Engle och Hillevi Larsson (båda S).

Reservation 26 (S, MP, V)

19. Gratis sommaraktiviteter för barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So569 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkande 10 och
2012/13:Sf362 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkande 5.

Reservation 27 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 27 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0101011
M98009
MP23002
FP19005
C22001
SD18002
V01603
KD18001
PP0000
-0000
Totalt198117034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


20. Unga kriminella

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju403 av Agneta Börjesson m.fl. (MP) yrkandena 4 och 14.

Reservation 28 (MP)

21. Offentligt biträde

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:So341 av Ewa Thalén Finné (M).

22. Överklagande av vårdnadsutredningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:So589 av Margareta Larsson (SD).

Reservation 29 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 29 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M98009
MP23002
FP19005
C22001
SD01802
V16003
KD18001
PP0000
-0000
Totalt29718034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


23. Socialtjänstfrågor - förenklad behandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.