Socialtjänstfrågor

Socialutskottets betänkande 2012/13:SoU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 mars 2013

Beslut

Nej till motioner om socialtjänstfrågor (SoU11)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 och 2012 om socialtjänstfrågor. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om socialtjänstfrågor (SoU11)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 och 2012 om socialtjänstfrågor. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.