Socialtjänstfrågor

Socialutskottets betänkande 2013/14:SoU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 mars 2014

Beslut

Nej till motioner om socialtjänsten (SoU12)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om socialtjänsten. Skälet är främst att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2014-01-30, 2014-02-06

Nej till motioner om socialtjänsten (SoU12)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om socialtjänsten. Skälet är främst att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.