Socialtjänstfrågor

Socialutskottets betänkande 2013/14:SoU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 mars 2014

Beslut

Nej till motioner om socialtjänsten (SoU12)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om socialtjänsten. Skälet är främst att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

75 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2014-02-06
Justering: 2014-03-06
Betänkande publicerat: 2014-03-11
Trycklov: 2014-03-11
Reservationer 36
Betänkande 2013/14:SoU12

Alla beredningar i utskottet

2014-02-06, 2014-01-30

Nej till motioner om socialtjänsten (SoU12)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om socialtjänsten. Skälet är främst att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-03-19
4

Beslut

Beslut: 2014-03-26
27 förslagspunkter, 20 acklamationer, 7 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 26 mars 2014

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Översyn av socialpolitiken m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Fi271 av Lars Johansson m.fl. (S) yrkande 5 i denna del,
2013/14:So259 av Margareta Larsson (SD),
2013/14:So380 av Betty Malmberg och Anne Marie Brodén (båda M),
2013/14:So440 av Josef Fransson och Mattias Karlsson (båda SD) och
2013/14:So486 av Shadiye Heydari och Cecilia Dalman Eek (båda S) yrkandena 1-3.

Reservation 1 (S, MP)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S209614
M98027
MP10222
FP21003
C19013
SD01901
V00181
KD16003
Totalt1571913934

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Tillgänglig socialtjänst m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:So241 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 6 och
2013/14:So664 av Agneta Luttropp m.fl. (MP) yrkande 13.

Reservation 3 (MP, V)

3. Lex realia

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:So616 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 4 (V)

4. Överflyttning av boende inom socialtjänsten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:So242 av Christer Akej (M).

5. Kunskap och kompetens

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:So249 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 18,
2013/14:So339 av Agneta Luttropp och Mats Pertoft (båda MP) yrkande 4,
2013/14:So355 av Johan Linander och Per Åsling (båda C),
2013/14:So666 av Julia Kronlid och Mattias Karlsson (båda SD) yrkande 2 i denna del och
2013/14:So671 av Anita Brodén och Anna Steele (båda FP) yrkande 1.

Reservation 5 (MP)
Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M100007
MP00232
FP21003
C20003
SD01901
V00172
KD16003
Totalt256194034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Prestationskrav för ekonomiskt bistånd m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Fi227 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2,
2013/14:So240 av Markus Wiechel och Per Ramhorn (båda SD) yrkandena 1 och 2,
2013/14:So616 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 2 och
2013/14:So657 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 56.

Reservation 8 (S, MP)
Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S209614
M100007
MP00232
FP21003
C20003
SD01901
V00181
KD16003
Totalt1591913734

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Översyn av riksnormen för försörjningsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:So616 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 11 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M100007
MP02302
FP21003
C20003
SD19001
V01801
KD16003
Totalt176140033

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Den ekonomiska situationen för människor med funktionsnedsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:So456 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 18.

Reservation 12 (MP, V)

9. Hemlöshet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:So616 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkandena 15 och 17.

Reservation 13 (V)

10. Översyn av den sociala barn- och ungdomsvårdens organisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:So303 av Agneta Luttropp och Mats Pertoft (båda MP) och
2013/14:So657 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 46.

Reservation 14 (S)
Reservation 15 (MP, V)

11. Synlig och tillgänglig socialtjänst för barn och unga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:So251 av Annika Eclund och Emma Henriksson (båda KD) yrkandena 1 och 2,
2013/14:So664 av Agneta Luttropp m.fl. (MP) yrkande 2 och
2013/14:So666 av Julia Kronlid och Mattias Karlsson (båda SD) yrkande 2 i denna del.

Reservation 16 (MP, V)

12. Det allmännas ansvar när barn far illa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:So346 av Susanna Haby (M),
2013/14:So441 av Ellen Juntti (M),
2013/14:So575 av Pia Hallström (M),
2013/14:So603 av Hillevi Larsson (S) och
2013/14:So604 av Hillevi Larsson (S).

13. Barnombud m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:So350 av Agneta Luttropp och Magnus Ehrencrona (båda MP),
2013/14:So610 av Hillevi Larsson och Kerstin Haglö (båda S) och
2013/14:So616 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkandena 5 och 6.

Reservation 17 (MP)
Reservation 18 (V)

14. Statistik över barn som utsatts för våld och sexuella övergrepp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:So400 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 15.

Reservation 19 (V)

15. LVU-utredningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:So277 av Anna Steele (FP),
2013/14:So318 av Gunilla Nordgren (M),
2013/14:So320 av Gunilla Nordgren (M),
2013/14:So323 av Hillevi Larsson (S) yrkandena 1-3,
2013/14:So331 av Hillevi Larsson (S),
2013/14:So339 av Agneta Luttropp och Mats Pertoft (båda MP) yrkande 6,
2013/14:So385 av Thomas Finnborg (M),
2013/14:So420 av Bino Drummond (M),
2013/14:So484 av Lena Sommestad (S),
2013/14:So570 av Anders Åkesson (C) och
2013/14:So616 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkandena 11-13.

Reservation 20 (S)
Reservation 21 (MP)
Reservation 22 (V)

16. Vårdnadsöverflyttning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:So301 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 11,
2013/14:So645 av Krister Hammarbergh (M) yrkande 1 och
2013/14:So658 av Mattias Karlsson (SD).

Reservation 23 (MP, V)
Reservation 24 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 24 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S981013
M100007
MP00232
FP21003
C20003
SD01901
V00172
KD16003
Totalt255204034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


17. Tillgänglig missbruksvård m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:So624 av Hillevi Larsson m.fl. (S) yrkandena 4 och 5.

18. Gemensamma mottagningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:So400 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 28 och
2013/14:So616 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 18.

Reservation 25 (V)
Reservation 26 (MP)

19. Stöd till medberoende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:So426 av Hannah Bergstedt (S) yrkande 3 i denna del.

Reservation 27 (S, MP, V)

20. Spelmissbruk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:So340 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) yrkandena 1 och 2 samt
2013/14:Kr214 av Agneta Börjesson m.fl. (MP) yrkandena 2 och 5.

Reservation 28 (MP, V)

21. Anhörigstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:So636 av Kerstin Nilsson m.fl. (S).

Reservation 29 (MP, SD, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 29 (MP, SD, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M100007
MP02302
FP21003
C20003
SD01901
V01801
KD16003
Totalt25660033

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


22. Stöd till och skydd för brottsoffer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:So249 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkandena 11, 17 och 19,
2013/14:So293 av Yilmaz Kerimo och Ingela Nylund Watz (båda S),
2013/14:So467 av Mats Pertoft m.fl. (MP),
2013/14:So482 av Carina Ohlsson och Agneta Gille (båda S) och
2013/14:So649 av Carina Ohlsson m.fl. (S).

Reservation 30 (S)
Reservation 31 (MP)
Reservation 32 (V)

23. Dödsfallsutredningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:So249 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkandena 3-6 och
2013/14:So640 av Carina Ohlsson m.fl. (S) yrkande 3.

Reservation 33 (V)

24. Tillsyn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:So249 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 1.

25. Familjerådgivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:So398 av Emma Henriksson och Stefan Svanström (båda KD) yrkandena 2-5 och
2013/14:So666 av Julia Kronlid och Mattias Karlsson (båda SD) yrkande 1.

Reservation 34 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 34 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S980014
M100007
MP23002
FP21003
C20003
SD01901
V18001
KD16003
Totalt29619034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


26. Adoption

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:So301 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkandena 9 och 10 samt
2013/14:So365 av Jan-Evert Rådhström och Christian Holm (båda M).

Reservation 35 (MP)
Reservation 36 (V)

27. Socialtjänstfrågor - förenklad behandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.