Socialtjänstfrågor

Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 mars 2016

Beslut

Riksdagen vill stärka egenkontrollen i socialtjänsten (SoU6)

Den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten ska utöva så kallad egenkontroll. Egenkontroller ska göras så ofta och så mycket som behövs för att verksamheten ska hålla en bra kvalitet. Nu vill riksdagen stärka egenkontrollen inom socialtjänsten. Därför har riksdagen uppmanat regeringen i ett tillkännagivande att redovisa vilka åtgärder som kan göras för att stärka egenkontrollen i både offentliga och privata verksamheter som bedriver socialtjänst.

I samband med tillkännagivandet om egenkontroll behandlade riksdagen även ett stort antal andra förslag om socialtjänstfrågor, de allra flesta från allmänna motionstiden 2015. Riksdagen sa nej till dessa motionsförslag, framför allt med hänvisning till att det pågår arbete och utredningar i flera av de frågor som förslagen tog upp.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande till regeringen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med en redovisning av vilka åtgärder som bör vidtas för att utveckla ett system för att stärka egenkontrollen i såväl offentlig som privata verksamheter som bedriver socialtjänst. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

84 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2016-02-11
Justering: 2016-03-03
Trycklov: 2016-03-14
Reservationer 34
Betänkande 2015/16:SoU6

Alla beredningar i utskottet

2016-02-11, 2016-02-04

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-03-16
Debatt i kammaren: 2016-03-17
4

Beslut

Beslut: 2016-03-17
31 förslagspunkter, 21 acklamationer, 10 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 17 mars 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Översyn av socialtjänstlagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:842 av Hillevi Larsson m.fl. (S),

2015/16:2430 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 3,

2015/16:2482 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 1 och 2 samt

2015/16:2687 av Sofia Damm (KD) yrkande 1.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 23
M 1 69 0 14
SD 40 0 0 8
MP 22 1 0 2
C 1 0 16 5
V 20 0 0 1
L 16 0 0 3
KD 11 0 0 5
- 0 0 0 1
Totalt 201 70 16 62


2. Kompetens och kvalitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1092 av Ellen Juntti (M),

2015/16:1176 av Eva Lohman (M),

2015/16:2150 av Åsa Lindestam m.fl. (S),

2015/16:2482 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 4, 19 och 22 samt

2015/16:2687 av Sofia Damm (KD) yrkandena 3, 5 och 6.

Reservation 3 (M)

3. Samordning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2303 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 2,

2015/16:2305 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 4,

2015/16:2306 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 8,

2015/16:2482 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 23 och

2015/16:3072 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 4 (M)

4. Tillsyn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2482 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 24,

2015/16:2780 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 10 och

2015/16:2876 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 5 (M)

5. Stärkt egenkontroll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör återkomma till riksdagen med en redovisning av vilka åtgärder som bör vidtas för att utveckla ett system för att stärka egenkontrollen i såväl offentliga som privata verksamheter som bedriver socialtjänst.
Därmed bifaller riksdagen delvis motion

2015/16:2780 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 13.

Reservation 6 (S, MP, V)

6. Anmälningsskyldighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2336 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 7 (M)

7. Bistånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1457 av Erik Bengtzboe (M) yrkande 3,

2015/16:3052 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 1 och

2015/16:3101 av Markus Wiechel (SD) yrkande 3.

Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (C)

8. Hemlöshet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:369 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkandena 1, 3 och 4,

2015/16:623 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) och

2015/16:2431 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 17.

Reservation 10 (V)

9. Anhörigstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:375 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 4,

2015/16:1804 av Per Ramhorn (SD) och

2015/16:3325 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 11 (SD)
Reservation 12 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 23
M 70 0 0 14
SD 0 40 0 8
MP 23 0 0 2
C 17 0 0 5
V 0 0 20 1
L 16 0 0 3
KD 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 228 40 20 61


10. Stöd till brottsoffer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:792 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) yrkande 5.

Reservation 13 (V)

11. Våld i nära relationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:586 av Hanna Westerén m.fl. (S),

2015/16:748 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkandena 4 och 5 samt

2015/16:959 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkandena 3, 10, 16 och 17.

Reservation 14 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 23
M 70 0 0 14
SD 40 0 0 8
MP 23 0 0 2
C 17 0 0 5
V 0 20 0 1
L 16 0 0 3
KD 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 268 20 0 61


12. Dödsfallsutredningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:959 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkandena 6-8.

Reservation 15 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 23
M 70 0 0 14
SD 40 0 0 8
MP 23 0 0 2
C 17 0 0 5
V 0 20 0 1
L 16 0 0 3
KD 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 268 20 0 61


13. Kvinnojourernas finansiering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1152 av Annicka Engblom m.fl. (M) yrkande 1,

2015/16:1742 av Gunilla Nordgren (M),

2015/16:1860 av Teres Lindberg m.fl. (S) yrkandena 1 och 2,

2015/16:2334 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 5 och

2015/16:2431 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 18.

Reservation 16 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 23
M 0 70 0 14
SD 40 0 0 8
MP 23 0 0 2
C 0 17 0 5
V 20 0 0 1
L 0 16 0 3
KD 0 12 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 173 115 0 61


14. Hedersrelaterat våld

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:779 av Robert Hannah (FP) yrkandena 4-6 och

2015/16:3099 av Carina Herrstedt m.fl. (SD) yrkandena 23 och 26.

Reservation 17 (SD)
Reservation 18 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 23
M 70 0 0 14
SD 0 0 40 8
MP 23 0 0 2
C 17 0 0 5
V 20 0 0 1
L 0 16 0 3
KD 11 1 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 231 17 40 61


15. Våldsbejakande extremism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:780 av Robert Hannah (FP) yrkandena 1 och 2 samt

2015/16:2397 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 3.

Reservation 19 (SD)

16. Adoption

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:787 av Robert Hannah (FP) yrkandena 1 och 2.

17. Nationella samordnarens uppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:84 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 1 och 2.

18. Socialtjänstens insatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1482 av Fredrik Malm m.fl. (FP) yrkandena 9 och 10,

2015/16:2186 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S) och

2015/16:2256 av Mikael Oscarsson (KD) yrkande 2.

19. Sveriges samarbete med andra EU-länder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1482 av Fredrik Malm m.fl. (FP) yrkandena 5, 6, 11 och 12 samt

2015/16:2567 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 33.

Reservation 20 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 23
M 70 0 0 14
SD 40 0 0 8
MP 23 0 0 2
C 17 0 0 5
V 20 0 0 1
L 0 16 0 3
KD 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 272 16 0 61


20. Initiativ på EU-nivå

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2304 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 21 (M, C, L, KD)

21. Hjälp genom EU-finansierade samarbetsprojekt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3245 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 12.

Reservation 22 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 22 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 23
M 0 70 0 14
SD 40 0 0 8
MP 23 0 0 2
C 0 17 0 5
V 20 0 0 1
L 0 16 0 3
KD 0 11 0 5
- 0 0 0 1
Totalt 173 114 0 62


22. Sanktioner för EU:s medlemsstater

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3245 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 13.

Reservation 23 (M, C, KD)

23. Föräldrautbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1472 av Robert Hannah och Lars Tysklind (båda FP) yrkandena 3 och 4,

2015/16:2482 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 27,

2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkandena 77 och 82,

2015/16:2569 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 28-30 och

2015/16:3095 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 4.

Reservation 24 (M)
Reservation 25 (SD)
Reservation 26 (KD)

24. Familjecentraler och familjens roll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 83,

2015/16:2686 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 4,

2015/16:2978 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 13 och

2015/16:2980 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 2 och 3.

Reservation 27 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 27 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 23
M 70 0 0 14
SD 40 0 0 8
MP 23 0 0 2
C 16 0 1 5
V 20 0 0 1
L 16 0 0 3
KD 0 11 0 5
- 0 0 0 1
Totalt 275 11 1 62


25. Huvudmannaskap för missbruksvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:375 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 10,

2015/16:2430 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkandena 1 och 2 samt

2015/16:3327 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 28 (SD)
Reservation 29 (C)
Reservation 30 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 28 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 23
M 70 0 0 14
SD 0 40 0 8
MP 23 0 0 2
C 0 0 17 5
V 0 0 20 1
L 16 0 0 3
KD 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 211 40 37 61


26. Indraget försörjningsstöd för missbrukare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2868 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) yrkande 2.

27. Kvalitetssäkring av HVB-hem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:375 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 5.

Reservation 31 (V)

28. Missbrukande kvinnor och deras behandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:375 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 7 och

2015/16:959 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 15.

Reservation 32 (V)

29. Tillgång på tvångsvårdsplatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1276 av Jan Ericson (M) och

2015/16:2485 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 8.

Reservation 33 (M)

30. Nationellt kunskapscentrum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:375 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 34 (V)

31. Socialtjänstmotioner - förenklad behandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.