Socialtjänstfrågor

Socialutskottets betänkande 2017/18:SoU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 mars 2018

Beslut

Kvaliteten på Socialtjänstens yttranden i förundersökningar bör höjas (SoU13)

Riksdagen riktade två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen om socialtjänstens arbete med unga lagöverträdare.

  • Regeringen borde utreda om det finns ett behov av att socialtjänsten oftare närvarar vid inledande förhör med unga som misstänks för brott. Utskottet menar att det finns större möjligheter till en snabbare utredning om den ungas levnadsomständigheter om socialtjänsten medverkar.
  • Regeringen borde arbeta för att säkerställa att socialtjänstens yttranden i förundersökningar om unga håller en hög kvalitet. Yttrandet baseras på en social utredning av personen och används som underlag innan en åklagare tar beslut om att väcka åtal mot en person under 18 år.

Förslagen om tillkännagivande kom i samband med att riksdagen behandlade motioner från allmänna motionstiden 2015/16, 2016/17 och 2017/2018 om socialtjänstfrågor. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår att riksdagen gör två tillkännagivanden till regeringen med anledning av motionsyrkanden om socialtjänstens arbete med unga lagöverträdare. Regeringen bör utreda behovet av en utökad närvaro av socialtjänsten vid inledande förhör med unga och att regeringen bör vidta åtgärder för att säkerställa att socialtjänstens yttranden i förundersökningar håller hög kvalitet. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

190 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-02-01
Justering: 2018-03-08
Trycklov: 2018-03-14
Reservationer 73
Betänkande 2017/18:SoU13

Kvaliteten på Socialtjänstens yttranden i förundersökningar bör höjas (SoU13)

Socialutskottet föreslår att riksdagen riktar två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen om socialtjänstens arbete med unga lagöverträdare.

  • Regeringen borde utreda om det finns ett behov av att socialtjänsten oftare närvarar vid inledande förhör med unga som misstänks för brott. Utskottet menar att det finns större möjligheter till en snabbare utredning om den ungas levnadsomständigheter om socialtjänsten medverkar.
  • Regeringen borde arbeta för att säkerställa att socialtjänstens yttranden i förundersökningar om unga håller en hög kvalitet. Yttrandet baseras på en social utredning av personen och används som underlag innan en åklagare tar beslut om att väcka åtal mot en person under 18 år.

Förslagen om tillkännagivande kom i samband med att socialutskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2015/16, 2016/17 och 2017/2018 om socialtjänstfrågor. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-03-20
Debatt i kammaren: 2018-03-21
4

Beslut

Beslut: 2018-03-21
48 förslagspunkter, 35 acklamationer, 13 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 21 mars 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utveckling och förbättring av socialtjänstens arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1215 av Lotta Olsson (M),

2016/17:2741 av Patrik Lundqvist (S) och

2017/18:3595 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 1-3, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 20 och 26.

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 70 0 0 13
SD 33 0 0 12
MP 21 0 0 4
C 18 0 0 4
V 0 20 0 1
L 15 0 0 4
KD 15 0 0 1
- 3 0 0 2
Totalt 271 20 0 58


2. Förbättrad tillsyn och granskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3221 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 10,

2017/18:3001 av Jesper Skalberg Karlsson (M),

2017/18:3595 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 10 och

2017/18:3750 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkandena 123 och 124.

Reservation 2 (M, SD, V)
Reservation 3 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, SD, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 0 70 0 13
SD 0 33 0 12
MP 20 1 0 4
C 18 0 0 4
V 0 20 0 1
L 15 0 0 4
KD 0 0 15 1
- 0 3 0 2
Totalt 149 127 15 58


3. Tilläggsdirektiv till utredningen Framtidens socialtjänst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2935 av Gunilla Nordgren och Eva Lohman (båda M) och

2017/18:3595 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 4 och 18.

Reservation 4 (SD)
Reservation 5 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 70 0 0 13
SD 0 33 0 12
MP 21 0 0 4
C 18 0 0 4
V 0 0 20 1
L 15 0 0 4
KD 15 0 0 1
- 0 3 0 2
Totalt 235 36 20 58


4. Huvudmannaskap för socialtjänsten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1455 av Margareta Larsson (-) och

2017/18:1504 av Margareta Larsson (-).

5. Digitalisering av socialtjänsten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3221 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 6,

2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 81-83 och

2017/18:3595 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 17.

Reservation 6 (M)
Reservation 7 (V)

6. Ökad samverkan mellan socialtjänst, skola, polis, vård och ideell sektor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3221 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 14.

Reservation 8 (M, SD)

7. Uppdrag om socialtjänstens samverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2964 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 4,

2017/18:3069 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 72 och 73,

2017/18:3595 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 5 och

2017/18:3763 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 4.

Reservation 9 (SD, C, V)
Reservation 10 (M)

8. Kompetens och kvalitet inom socialtjänsten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3221 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 5, 7 och 8,

2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 63-65 och 71 samt

2017/18:3595 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 12, 14 och 16.

Reservation 11 (M)
Reservation 12 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 0 70 0 13
SD 33 0 0 12
MP 21 0 0 4
C 18 0 0 4
V 0 0 20 1
L 15 0 0 4
KD 15 0 0 1
- 3 0 0 2
Totalt 201 70 20 58


9. Missbruksvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2481 av Mikael Oscarsson (KD) och

2017/18:1369 av Margareta Larsson (-).

10. Begränsningar av rätten till bistånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3278 av Martin Kinnunen (SD),

2016/17:3371 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 29,

2017/18:25 av Robert Stenkvist och David Lång (båda SD),

2017/18:628 av Anna Hagwall (-),

2017/18:3178 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 37,

2017/18:3321 av Boriana Åberg (M) och

2017/18:3890 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 29.

Reservation 13 (M, SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (M, SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 0 70 0 13
SD 0 33 0 12
MP 21 0 0 4
C 18 0 0 4
V 20 0 0 1
L 15 0 0 4
KD 15 0 0 1
- 0 3 0 2
Totalt 185 106 0 58


11. Införande av ett bidragstak

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3079 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 11,

2016/17:3344 av Sofia Fölster (M) yrkande 4,

2016/17:3372 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 20,

2017/18:148 av Roger Haddad (L),

2017/18:3045 av Sofia Fölster (M) yrkande 4 och

2017/18:3592 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 7.

Reservation 14 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 0 70 0 13
SD 33 0 0 12
MP 21 0 0 4
C 18 0 0 4
V 20 0 0 1
L 15 0 0 4
KD 15 0 0 1
- 2 1 0 2
Totalt 220 71 0 58


12. Prestationskrav för försörjningsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3078 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 18,

2017/18:2815 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 17 och

2017/18:3592 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 15 (M)
Reservation 16 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 0 70 0 13
SD 33 0 0 12
MP 21 0 0 4
C 18 0 0 4
V 20 0 0 1
L 0 0 15 4
KD 14 0 0 2
- 3 0 0 2
Totalt 205 70 15 59


13. Riksnormen för försörjningsstöd m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2329 av Johnny Skalin (SD),

2016/17:2471 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 35,

2017/18:325 av Johnny Skalin (SD),

2017/18:1559 av Johnny Skalin (SD) och

2017/18:3595 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 19, 23 och 24.

Reservation 17 (V)

14. Återinförande av fritidspengen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:569 av Helena Bouveng (M) och

2017/18:3072 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 10.

15. Barnkonventionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1105 av Christina Örnebjär (FP),

2016/17:337 av Christina Örnebjär (L) yrkande 2,

2016/17:3193 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 3 och

2017/18:1848 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 2.

Reservation 18 (L)

16. Socialtjänstens arbete med barn och unga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1238 av Lotta Olsson (M),

2016/17:2964 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 3,

2016/17:3305 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 70 i denna del,

2017/18:1083 av Anna Johansson och Mattias Jonsson (båda S),

2017/18:1172 av Lotta Finstorp (M),

2017/18:1848 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 20,

2017/18:3750 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 93 och

2017/18:3763 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 3.

Reservation 19 (SD)
Reservation 20 (C)
Reservation 21 (L)
Reservation 22 (KD)

17. Utbildning och kunskapskrav

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3221 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 9,

2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 74 och 75 samt

2017/18:3595 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 35.

Reservation 23 (M, SD)
Reservation 24 (V)

18. Behörighetskrav

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2973 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 32 och

2017/18:1848 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 5.

Reservation 25 (SD, L)
Reservation 26 (C)

19. Egen handläggare och barnombud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3193 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 4,

2017/18:1848 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 4 och

2017/18:3595 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 28.

Reservation 27 (V)
Reservation 28 (L)

20. Tidiga insatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3193 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 7,

2017/18:47 av Robert Hannah (L) yrkande 5,

2017/18:1848 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 6 och

2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 12.

Reservation 29 (C)
Reservation 30 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 30 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 70 0 0 13
SD 33 0 0 12
MP 21 0 0 4
C 0 0 18 4
V 20 0 0 1
L 0 15 0 4
KD 15 0 0 1
- 3 0 0 2
Totalt 258 15 18 58


21. Barn med problematiska hemförhållanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:418 av Christina Örnebjär (L) yrkande 2,

2017/18:664 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 8 och

2017/18:2151 av Elin Lundgren (S).

Reservation 31 (V)
Reservation 32 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 32 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 69 1 0 13
SD 33 0 0 12
MP 21 0 0 4
C 18 0 0 4
V 0 0 20 1
L 0 15 0 4
KD 15 0 0 1
- 3 0 0 2
Totalt 255 16 20 58


22. Barn som har föräldrar med psykisk ohälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3594 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 6.

Reservation 33 (SD, V)

23. Vårdnad och underhåll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2971 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 29,

2017/18:1449 av Margareta Larsson (-),

2017/18:1540 av Margareta Larsson (-),

2017/18:3217 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 12,

2017/18:3776 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 25 och

2017/18:3836 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 44.

Reservation 34 (M)
Reservation 35 (C, KD)

24. Socialtjänstens yttrande i förundersökningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att vidta åtgärder för att säkerställa att socialtjänstens yttranden i förundersökningar håller hög kvalitet och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:3191 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 3.

Reservation 36 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 36 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 1 95 0 17
M 70 0 0 13
SD 33 0 0 12
MP 0 21 0 4
C 18 0 0 4
V 0 19 0 2
L 15 0 0 4
KD 15 0 0 1
- 3 0 0 2
Totalt 155 135 0 59


25. Socialtjänstens deltagande vid inledande förhör med unga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att utreda behovet av en ökad närvaro av socialtjänsten vid inledande förhör med unga och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:3191 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 4 och

avslår motion

2017/18:3545 av Kent Ekeroth (SD) yrkande 3.

26. Barnets bästa och ekonomiskt bistånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3595 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 21 och 22.

Reservation 37 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 37 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 1 0 17
M 70 0 0 13
SD 33 0 0 12
MP 21 0 0 4
C 18 0 0 4
V 0 20 0 1
L 15 0 0 4
KD 15 0 0 1
- 3 0 0 2
Totalt 270 21 0 58


27. Barnäktenskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1553 av Tina Ghasemi (M) och

2017/18:3586 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 21.

Reservation 38 (L)

28. Placeringar av barn och unga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:924 av Eva Lindh och Johan Andersson (båda S),

2016/17:2494 av Mikael Oscarsson (KD) yrkandena 1 och 2,

2017/18:1937 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 11 och

2017/18:3595 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 29, 30, 32-34 och 37.

Reservation 39 (V)

29. Omhändertagande av barn och unga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2712 av Thomas Finnborg (M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:2814 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkande 1,

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 43 och 44,

2017/18:3585 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 1,

2017/18:3595 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 38 och

2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 17.

Reservation 40 (M)
Reservation 41 (C)
Reservation 42 (V)
Reservation 43 (L)

30. Särskilda ungdomshem som drivs av Statens institutionsstyrelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1159 av Cecilia Widegren (M) och

2017/18:2896 av Tomas Tobé (M) yrkandena 1 och 2.

Reservation 44 (SD)

31. Familjehem och stödboenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2973 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 34,

2016/17:3193 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 12,

2017/18:1848 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 11,

2017/18:1937 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 14 och

2017/18:3591 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 17.

Reservation 45 (M)
Reservation 46 (C)
Reservation 47 (V)
Reservation 48 (L)

32. När placerade barn far illa eller avlider

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:506 av Christina Örnebjär (L) yrkande 2,

2017/18:1848 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 13 och

2017/18:3595 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 36.

Reservation 49 (SD, V)
Reservation 50 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 50 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 70 0 0 13
SD 0 2 31 12
MP 21 0 0 4
C 18 0 0 4
V 0 0 20 1
L 0 15 0 4
KD 15 0 0 1
- 0 0 3 2
Totalt 220 17 54 58


33. Ökad användning av boendeformen stödboende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3371 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 12 och

2017/18:3178 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 42.

Reservation 51 (M)

34. Boenden för ensamkommande barn och unga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2471 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 33 och 34 samt

2017/18:1937 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 5, 6, 10, 12, 16 och 26.

Reservation 52 (V)

35. Ensamkommande barns och ungas psykiska hälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:423 av Christina Örnebjär m.fl. (L) yrkande 1,

2017/18:1848 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 21 och

2017/18:2818 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkande 15.

Reservation 53 (L)

36. Kompetenskrav hos personal som möter ensamkommande barn och unga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1848 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 22 och

2017/18:1937 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 4, 7, 15 och 35.

Reservation 54 (V)
Reservation 55 (L)

37. Uppdrag till Kunskapscentrum för ensamkommande barn och unga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2471 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 31.

Reservation 56 (V)

38. Socialtjänstens bedömningar av ensamkommande barn och unga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2471 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 32,

2016/17:3477 av Paula Bieler (SD) yrkande 2,

2017/18:1937 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 2 och 13 samt

2017/18:2818 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkande 14.

Reservation 57 (SD)
Reservation 58 (V)
Reservation 59 (L)

39. Information till ensamkommande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2611 av Stefan Nilsson och Pernilla Stålhammar (båda MP) och

2017/18:1937 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 60 (V)

40. Ensamkommande flickor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3342 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 1.

41. Adoptioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3304 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 38,

2017/18:350 av Thomas Finnborg (M) och

2017/18:3607 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) yrkande 13.

Reservation 61 (V)
Reservation 62 (KD)

42. Övergripande frågor om våld i nära relationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:954 av Anders Österberg m.fl. (S) yrkandena 3 och 4,

2016/17:3146 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 8,

2017/18:1125 av Veronica Lindholm och Yasmine Larsson (båda S),

2017/18:3215 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 8 och

2017/18:3595 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 8.

Reservation 63 (M)
Reservation 64 (V)

43. Samverkan mellan myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:43 av Penilla Gunther (KD) och

2017/18:3736 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 10.

Reservation 65 (M, SD)

44. Relationsvåldscentrum och Kvinnofridslinjen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:392 av Annicka Engblom m.fl. (M) yrkande 1,

2016/17:3078 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 20,

2016/17:3474 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 17,

2017/18:478 av Mathias Tegnér och Alexandra Völker (båda S),

2017/18:2836 av Annicka Engblom m.fl. (M) yrkande 1 och

2017/18:3584 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 14.

Reservation 66 (M)
Reservation 67 (L)

45. Stöd till barn och unga, kvinnor och potentiella våldsutövare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:865 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 13,

2016/17:3037 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 42,

2016/17:3474 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkandena 16, 18 och 19,

2017/18:1848 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 14,

2017/18:3584 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 15 och

2017/18:3789 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 42.

Reservation 68 (C)
Reservation 69 (L)

46. Bistånd till utsatta EU-medborgare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2426 av Linus Bylund och Kent Ekeroth (båda SD),

2016/17:3371 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 30,

2017/18:3178 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 38 och

2017/18:3555 av Kent Ekeroth (SD).

Reservation 70 (M, SD)

47. Nationell samordning och samarbetet på EU-nivå

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3212 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 2,

2016/17:3229 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 5,

2017/18:2814 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkande 4,

2017/18:3194 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 12,

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 62 och

2017/18:3828 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 71 (M)
Reservation 72 (L)
Reservation 73 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 73 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 0 0 70 13
SD 33 0 0 12
MP 21 0 0 4
C 18 0 0 4
V 20 0 0 1
L 0 0 15 4
KD 0 15 0 1
- 3 0 0 2
Totalt 191 15 85 58


48. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.