Solidaritet vid kris i naturgasförsörjningen

Näringsutskottets bet 2017/18:NU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 juni 2018

Beslut

EU-regler om naturgasförsörjning påverkar svenska bestämmelser (NU27)

Svensk lagstiftning anpassas till nya EU-regler om naturgasförsörjning. Syftet med EU-reglerna är att säkerställa att medlemsstaterna har en trygg försörjning av gas.

Det som är nytt jämfört med de tidigare reglerna är att det införts ett solidaritetskrav mellan medlemsstaterna. Det innebär att om det inträffar en kris där vissa inte får tillgång till gas så ska de kunna få hjälp från andra stater. Det här nya kravet innebär att det behövs kompletterande bestämmelser i den svenska lagstiftningen.

Förslaget innebär att regeringen får ta fram regler för hur ansvarsfördelningen för olika åtgärder ser ut om det uppstår en sådan typ av kris. Dessutom kommer det behövs göras ändringar i lagen om trygg naturgasförsörjning. Ändringarna innebär att hänvisningar till de gamla EU-reglerna ändras.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 september 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-05-15
Justering: 2018-06-07
Trycklov: 2018-06-08
bet 2017/18:NU27

EU-regler om naturgasförsörjning påverkar svenska bestämmelser (NU27)

Svensk lagstiftning anpassas till nya EU-regler om naturgasförsörjning. Syftet med EU-reglerna är att säkerställa att medlemsstaterna har en trygg försörjning av gas.

Det som är nytt jämfört med de tidigare reglerna är att det införts ett solidaritetskrav mellan medlemsstaterna. Det innebär att om det inträffar en kris där vissa inte får tillgång till gas så ska de kunna få hjälp från andra stater. Det här nya kravet innebär att det behövs kompletterande bestämmelser i den svenska lagstiftningen.

Förslaget innebär att regeringen får ta fram regler för hur ansvarsfördelningen för olika åtgärder ser ut om det uppstår en sådan typ av kris. Dessutom kommer det behövs göras ändringar i lagen om trygg naturgasförsörjning. Ändringarna innebär att hänvisningar till de gamla EU-reglerna ändras.

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna föreslår börja gälla den 1 september 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-14
Debatt i kammaren: 2018-06-15
4

Beslut

Beslut: 2018-06-19
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2012:273) om trygg naturgasförsörjning,
2. lag om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd (NUTFS 2000:3) om mätning och rapportering av överförd naturgas med den ändringen att tidpunkten för när författningen ska upphöra att gälla bestäms till utgången av juli 2018,
3. lag om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:4) om information om hushållsapparaters bullernivå med den ändringen att tidpunkten för när författningen ska upphöra att gälla bestäms till utgången av juli 2018,
4. lag om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:5) om information om energi- och annan resursförbrukning hos elektriska tvättmaskiner för hushållsbruk med den ändringen att tidpunkten för när författningen ska upphöra att gälla bestäms till utgången av juli 2018,
5. lag om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:6) om information om energiförbrukning hos elektriska torktumlare för hushållsbruk med den ändringen att tidpunkten för när författningen ska upphöra att gälla bestäms till utgången av juli 2018,
6. lag om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:7) om information om energi- och annan resursförbrukning hos elektriska kombinerade tvättmaskiner-torktumlare för hushållsbruk med den ändringen att tidpunkten för när författningen ska upphöra att gälla bestäms till utgången av juli 2018,
7. lag om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:8) om information om energi- och annan resursförbrukning hos elektriska diskmaskiner för hushållsbruk med den ändringen att tidpunkten för när författningen ska upphöra att gälla bestäms till utgången av juli 2018,
8. lag om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:9) om information om energiförbrukning av elektriska lampor för hushållsbruk med den ändringen att tidpunkten för när författningen ska upphöra att gälla bestäms till utgången av juli 2018,
9. lag om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:10) om information om energiförbrukning hos elektriska hushållsugnar med den ändringen att tidpunkten för när författningen ska upphöra att gälla bestäms till utgången av juli 2018,
10. lag om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:11) om information om energiförbrukning hos elektriska luftkonditioneringsapparater för hushållsbruk med den ändringen att tidpunkten för när författningen ska upphöra att gälla bestäms till utgången av juli 2018,
11. lag om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:12) om information om energiförbrukning hos elektriska kylskåp och frysar för hushållsbruk med den ändringen att tidpunkten för när författningen ska upphöra att gälla bestäms till utgången av juli 2018,
12. lag om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:13) om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar för hushållsbruk med den ändringen att tidpunkten för när författningen ska upphöra att gälla bestäms till utgången av juli 2018.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:251 punkt 1 och bifaller delvis proposition 2017/18:251 punkterna 2-12.