Spel- och folkbildningsfrågor

Kulturutskottets bet 2016/17:KrU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 maj 2017

Beslut

Nej till motioner om spel- och folkbildningsfrågor (KrU6)

Riksdagen sa nej till motioner om spel och folkbildningsfrågor. Motionsförslagen handlade bland annat om reglering av spelmarknaden, stödet till folkbildning och enklare tolkutbildning. Riksdagen sa nej till förslagen, bland annat med hänvisning till pågående arbete.

Utskottets förslag till beslut: Samtliga motioner avslås.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

22 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-04-06
Justering: 2017-04-27
Trycklov: 2017-05-03
Reservationer 6
bet 2016/17:KrU6

Nej till motioner om spel- och folkbildningsfrågor (KrU6)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om spel och folkbildningsfrågor. Motionsförslagen handlar bland annat om reglering av spelmarknaden, stödet till folkbildning och enklare tolkutbildning. Utskottet tycker att riksdagen kan säga nej till förslagen, bland annat med hänvisning till pågående arbete.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-05-17
Debatt i kammaren: 2017-05-18
4

Beslut

Beslut: 2017-05-18
12 förslagspunkter, 10 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 maj 2017

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Reglering av spelmarknaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:258 av Jan R Andersson (M),

2016/17:287 av Lars-Axel Nordell (KD) yrkande 1,

2016/17:290 av Jan R Andersson m.fl. (M) yrkande 1,

2016/17:1272 av Christian Holm Barenfeld (M),

2016/17:1351 av Hanna Wigh (SD),

2016/17:1689 av Hillevi Larsson m.fl. (S),

2016/17:2604 av Daniel Bäckström och Per Åsling (båda C) yrkandena 1 och 2 samt

2016/17:3377 av Bengt Eliasson (L) yrkande 11.

2. Förmånstagare på lottsedlarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2955 av Per-Ingvar Johnsson (C).

3. Spel som kulturform

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3063 av Rickard Nordin (C) yrkandena 3 och 4.

Reservation 1 (SD, C, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD, C, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 70 0 0 13
SD 0 38 0 9
MP 19 0 0 6
C 0 19 0 3
V 0 18 0 3
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 0 2 0 1
Totalt 217 77 0 55


4. Spelinstitut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2194 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 70 0 0 13
SD 0 38 0 9
MP 19 0 0 6
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 0 2 0 1
Totalt 254 40 0 55


5. Nordiska datorspelsprogrammet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2194 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 3 (SD)

6. Bidrag till e-sport m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:256 av Jan R Andersson (M),

2016/17:1608 av Johan Löfstrand m.fl. (S) och

2016/17:3063 av Rickard Nordin (C) yrkandena 1, 2, 6 och 7.

Reservation 4 (C, V, L, KD)

7. AB Svenska Spel och ATG i glesbygd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:244 av Jan R Andersson (M).

8. Stödet till folkbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3390 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 4.

Reservation 5 (C, L, KD)

9. Inrätta en språk- och tolkmyndighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1124 av Lars-Axel Nordell (KD).

Reservation 6 (KD)

10. Dövtolk vid högre studier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:235 av Edward Riedl (M).

11. Enklare tolkutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1232 av Lotta Olsson (M).

12. Motionsyrkanden som bereds i förenklad form

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1607 av Hans Hoff (S),

2016/17:1827 av Said Abdu (L) yrkandena 1 och 2,

2016/17:2887 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 5 och

2016/17:2973 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 39.