Spel- och lotterifrågor

Kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 april 2006

Beslut

Nej till motioner om spel och lotteri (KrU11)

Riksdagen sade nej till motioner om spel- och lotterifrågor från allmänna motionstiden 2005. Skälet är bland annat att regeringen just nu behandlar Lotteriutredningens nyligen lämnade betänkande Spel i en föränderlig värld. Motionerna handlar bland annat om marknadsföring, registrering av satsade pengar och utbetalade vinster, frivillig avstängning från olika typer av spel, pokerspel och spel över Internet och pyramidspel.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om spel och lotteri (KrU11)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om spel- och lotterifrågor från allmänna motionstiden 2005. Skälet är bland annat att regeringen just nu behandlar Lotteriutredningens nyligen lämnade betänkande Spel i en föränderlig värld. Motionerna handlar bland annat om marknadsföring, registrering av satsade pengar och utbetalade vinster, frivillig avstängning från olika typer av spel, pokerspel och spel över Internet och pyramidspel.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.