Spelfrågor

Kulturutskottets betänkande 2011/12:KrU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 april 2012

Beslut

Nej till motioner om spelfrågor (KrU5)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om spelfrågor. Motionerna handlar om en reglerad spelmarknad, främjandeförbudet, automatspelslagen, spelberoende, spelverksamhet och serveringstillstånd, glesbygdsföretags möjlighet att erbjuda spel via Svenska Spel och ATG samt kommunala lotterier.

Utskottets förslag till beslut: Avlslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-02-23
Justering: 2012-03-29
Betänkande publicerat: 2012-04-02
Trycklov: 2012-04-02
Reservationer 3
Betänkande 2011/12:KrU5

Nej till motioner om spelfrågor (KrU5)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om spelfrågor. Motionerna handlar om en reglerad spelmarknad, främjandeförbudet, automatspelslagen, spelberoende, spelverksamhet och serveringstillstånd, glesbygdsföretags möjlighet att erbjuda spel via Svenska Spel och ATG samt kommunala lotterier.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-04-12
4

Beslut

Beslut: 2012-04-18
8 förslagspunkter, 7 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 18 april 2012

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Reglerad spelmarknad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Kr277 av Gunnar Axén och Carl-Oskar Bohlin (båda M) yrkandena 1 och 2,
2011/12:Kr285 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) yrkande 6 och
2011/12:Kr297 av Berit Högman m.fl. (S) yrkandena 35-38 och 40.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S193018
M940013
MP20005
FP20004
C16007
SD00181
V00154
KD16003
-0001
Totalt167933356

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Främjandeförbudet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Kr273 av Carl-Oskar Bohlin och Gunnar Axén (båda M).

3. Avskaffande av automatspelslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Kr276 av Gunnar Axén och Betty Malmberg (båda M).

4. Översyn av automatspelslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Kr268 av Magdalena Andersson (M) och
2011/12:Kr315 av Krister Hammarbergh (M).

5. Spelberoende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Kr211 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson (båda S).

6. Spelverksamhet och serveringstillstånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Kr279 av Jan R Andersson och Lars Hjälmered (båda M).

7. Svenska Spel och ATG i glesbygd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:N249 av Jan R Andersson och Sten Bergheden (båda M) yrkande 3.

8. Kommunala lotterier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Kr302 av Jan Ericson (M).