Spelfrågor

Kulturutskottets betänkande 2019/20:KrU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 mars 2020

Beslut

Regeringen bör skynda på Spelmarknadsutredningens förslag om hästnäringens finansiering (KrU6)

De regler som gäller på spelmarknaden har förändrats och det skapar en ny situation för bland annat hästnäringen. Spelmarknadsutredningen har fått i uppdrag att bland annat analysera hästnäringens förutsättningar efter omregleringen och ska lämna sina förslag senast den 31 oktober 2020. Riksdagen anser att utredningen bör lämna sina förslag snarast, men senast under hösten 2020 och riktar därför en uppmaning, ett tillkännagivande, om det till regeringen.

Förslaget om tillkännagivande kom i samband med att utskottet behandlade cirka 70 motioner om spelfrågor från allmänna motionstiderna 2018 och 2019. Riksdagen sa nej till de övriga motionerna.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande på förslagspunkt 9 (delvis bifall till två motionsyrkanden). Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2020-02-04, 2020-02-18

Regeringen bör skynda på Spelmarknadsutredningens förslag om hästnäringens finansiering (KrU6)

De regler som gäller på spelmarknaden har förändrats och det skapar en ny situation för bland annat hästnäringen. Spelmarknadsutredningen har fått i uppdrag att bland annat analysera hästnäringens förutsättningar efter omregleringen och ska lämna sina förslag senast den 31 oktober 2020. Kulturutskottet anser att utredningen bör lämna sina förslag snarast, men senast under hösten 2020. Kulturutskottet vill att riksdagen ska rikta en uppmaning, ett tillkännagivande, om det till regeringen.

Förslaget om tillkännagivande kom i samband med att utskottet behandlade cirka 70 motioner om spelfrågor från allmänna motionstiderna 2018 och 2019. Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till de övriga motionerna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.