Spris fortsatta verksamhet

Socialutskottets betänkande 1995/96:SoU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 december 1995

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1995-11-23
Justering: 1995-12-05
Betänkande 1995/96:SoU9

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1995-12-18
4

Beslut

Beslut: 1995-12-19

Protokoll med beslut