Stadgar för Riksbankens Jubileumsfond

Utbildningsutskottets bet 2017/18:UbU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 november 2017

Beslut

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond gör ändringar i stadgarna (UbU8)

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond ska modernisera och förtydliga sina stadgar. Ändringarna innebär bland annat att styrelseledamöter kommer att kunna sitta i styrelsen i högst åtta år.

Det är stiftelsens styrelse som beslutar om ändringar i stadgan. Men ändringarna måste fastställas av riksdagen innan de börjar gälla. Riksdagen hade inga invändningar och godkände ändringarna och lade redogörelsen till handlingarna. Det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen lägger redogörelsen till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-10-12
Justering: 2017-11-07
Trycklov: 2017-11-07
bet 2017/18:UbU8

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond gör ändringar i stadgarna (UbU8)

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond ska modernisera och förtydliga sina stadgar. Ändringarna innebär bland annat att styrelseledamöter kommer att kunna sitta i styrelsen i högst åtta år.

Det är stiftelsens styrelse som beslutar om ändringar i stadgan. Men ändringarna måste fastställas av riksdagen innan de börjar gälla. Utskottet har inga invändningar mot ändringarna och föreslår att riksdagen godkänner ändringarna och lägger redogörelsen till handlingarna. Det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-11-15
Debatt i kammaren: 2017-11-16
4

Beslut

Beslut: 2017-11-16
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Stadgar för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Riksdagen fastställer de ändringar i Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds stadgar som styrelsen för stiftelsen
har beslutat.

b) Riksdagen lägger redogörelse 2016/17:RJ2 till handlingarna.
Därmed lägger riksdagen redogörelse 2016/17:RJ2 till handlingarna.