Planerat tekniskt arbete

Under tisdag förmiddag pågår ett planerat tekniskt arbete på riksdagens webbplatser som innebär att det kan uppstå vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Stärkt kompetens i vård och omsorg – reglering av undersköterskeyrket

Socialutskottets betänkande 2020/21:SoU30

Ärendet är klart för beslut

Planerat beslutsdatum: 15 juni 2021

Nästa händelse: Beslut 15 juni 2021

Utskottets förslag

Undersköterska ska bli en skyddad yrkestitel (SoU30)

Titeln undersköterska ska bli en skyddad yrkestitel. Det innebär att bara de med en viss utbildning eller kompetens ska kunna få ett bevis och därefter få kalla sig undersköterska. Den som saknar bevis ska inte få använda en snarlik titel. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Den som har en tillsvidareanställning som undersköterska när de nya reglerna börjar gälla får använda titeln till juni 2033. Sedan behöver hen ha beviljats ett bevis för att få fortsätta att kalla sig undersköterska. Under samma period ska också den som har studerat enligt äldre bestämmelser kunna ansöka om och få ett bevis.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2023.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-06-01
Justering: 2021-06-08
Trycklov: 2021-06-08
Reservationer 8
Betänkande 2020/21:SoU30

Alla beredningar i utskottet

2021-06-01, 2021-05-18

Undersköterska ska bli en skyddad yrkestitel (SoU30)

Titeln undersköterska ska bli en skyddad yrkestitel. Det innebär att bara de med en viss utbildning eller kompetens ska kunna få ett bevis och därefter få kalla sig undersköterska. Den som saknar bevis ska inte få använda en snarlik titel. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Den som har en tillsvidareanställning som undersköterska när de nya reglerna börjar gälla får använda titeln till juni 2033. Sedan behöver hen ha beviljats ett bevis för att få fortsätta att kalla sig undersköterska. Under samma period ska också den som har studerat enligt äldre bestämmelser kunna ansöka om och få ett bevis.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2023.

Förslagspunkter

1. Regeringens lagförslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
2. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),
3. lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:175 punkterna 1-3.

2. Förbehåll

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:4011 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 1 (V)

3. Tidsbegränsade anställningar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:4028 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkande 2.

Reservation 2 (M, C)

4. Nationella yrkespaket

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:4028 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkande 1.

Reservation 3 (C)

5. Validering

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:4011 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 4 (V)

6. Lämplighet m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:4007 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkandena 1-3.

Reservation 5 (SD)

7. Avgift

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:4017 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD) och

2020/21:4028 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkande 3.

Reservation 6 (C)
Reservation 7 (KD)

8. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:4028 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkande 4.

Reservation 8 (C)

3

Debatt

Bordläggning: 2021-06-11
Debatt i kammaren: 2021-06-14
4

Beslut

Beslut: 2021-06-15
8 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
2. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),
3. lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:175 punkterna 1-3.

2. Förbehåll

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:4011 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 1 (V)

3. Tidsbegränsade anställningar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:4028 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkande 2.

Reservation 2 (M, C)

4. Nationella yrkespaket

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:4028 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkande 1.

Reservation 3 (C)

5. Validering

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:4011 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 4 (V)

6. Lämplighet m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:4007 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkandena 1-3.

Reservation 5 (SD)

7. Avgift

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:4017 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD) och

2020/21:4028 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkande 3.

Reservation 6 (C)
Reservation 7 (KD)

8. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:4028 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkande 4.

Reservation 8 (C)