Stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer

Civilutskottets betänkande 2021/22:CU20

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 31 maj 2022

Nästa händelse: Trycklov 20 maj 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-04-26, 2022-05-10