Stärkt skydd för barn mot sexuella övergrepp

Justitieutskottets bet 2013/14:JuU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 november 2013

Beslut

Ny lag om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn (JuU8)

I dag ska arbetsgivare inom vissa områden där det förekommer kontakter med barn inhämta information från polisens belastningsregister vid rekrytering av personal. Den 18 december 2013 börjar en ny lag gälla om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn. Den ska komplettera de regler som redan finns. Lagen är en anpassning till EU-regler om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi.

Den som erbjuds anställning, uppdrag eller praktik ska på begäran visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister om arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn. Reglerna gäller även de som är ledare i olika ideella barnverksamheter.

Preskriptionstiden blir också längre för vissa sexbrott mot barn. Det gäller köp av sexuell handling av barn, försök till köp av sexuell handling av barn och sexuellt ofredande av barn. Preskriptionstiden ska börja den dag den som utsatts för brottet fyller 18 år. När ett brott är preskriberat kan ingen längre dömas för brottet.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2013-10-24
Justering: 2013-11-05
Betänkande publicerat: 2013-11-05
Trycklov: 2013-11-05
Reservationer 3
bet 2013/14:JuU8

Alla beredningar i utskottet

2013-10-24, 2013-10-15

Ny lag om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn (JuU8)

I dag ska arbetsgivare inom vissa områden där det förekommer kontakter med barn inhämta information från polisens belastningsregister vid rekrytering av personal. Från den 18 december 2013 ska en ny lag om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn börja gälla. Den ska komplettera de regler som redan finns. Förslaget är en anpassning till EU-regler om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi.

Den som erbjuds anställning, uppdrag eller praktik ska på begäran visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister om arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn. Reglerna ska gälla även de som är ledare i olika ideella barnverksamheter.

Preskriptionstiden ska också bli längre för vissa sexbrott mot barn. Det gäller köp av sexuell handling av barn, försök till köp av sexuell handling av barn och sexuellt ofredande av barn. Preskriptionstiden ska börja den dag den som utsatts för brottet fyller 18 år. När ett brott är preskriberat kan ingen längre dömas för brottet.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-11-13
4

Beslut

Beslut: 2013-11-13
2 förslagspunkter, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 13 november 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En ny lag om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn,
2. lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:194 punkterna 1 och 3 samt avslår motionerna
2013/14:Ju5 av Richard Jomshof (SD) yrkandena 1-4,
2013/14:Ju238 av Agneta Luttropp (MP) yrkande 2 och
2013/14:Ju374 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S980014
M930014
MP20005
FP20004
C19004
SD01901
V12115
KD17002
Totalt27920149

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Preskription

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:194 punkt 2 och avslår motionerna 2013/14:Ju4, 2013/14:Ju5 yrkande 5 och 2013/14:Ju369.

Reservation 2 (S)
Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S098014
M930014
MP20005
FP20004
C19004
SD00191
V14005
KD17002
Totalt183981949

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag