Statens budget 2022 – Rambeslutet

Finansutskottets betänkande 2021/22:FiU1

Planerat beslutsdatum: 24 november 2021

Nästa händelse: Beredning 28 oktober 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-11-16, 2021-11-11, 2021-10-28