Statens budget för 2017

Finansutskottets bet 2016/17:FiU10

Ärendet är avslutat

Planerat beslutsdatum:

Sammanfattning av ärendet

Finansutskottets sammanställning av statens budget för 2017 (FiU10)

Den 16 december 2016 avslutade riksdagen höstens arbete med statens budget för 2017. FiU10 anmäldes sedan i kammaren och riksdagen överlämnade sammanställningen av riksdagens beslut om statens budget till regeringen. I finansutskottets sammanställning finns alla beslut, uppdelat på inkomster, utgiftsområde och anslag.

Utskottets förslag till beslut: Detta är en sammanställning av riksdagens beslut om statens budget för 2017.

Ärendets gång

1

Förslag

Information kommer
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-12-13
Justering: 2016-12-16
Trycklov: 2016-12-16
bet 2016/17:FiU10
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer