Planerat tekniskt arbete

Under tisdag förmiddag pågår ett planerat tekniskt arbete på riksdagens webbplatser som innebär att det kan uppstå vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Statens budget för 2019

Finansutskottets betänkande 2018/19:FiU10

Ärendet är avslutat

Planerat beslutsdatum:

Sammanfattning av ärendet

Finansutskottets sammanställning av statens budget för 2019 (FiU10)

Den 21 december 2018 avslutade riksdagen höstens arbete med statens budget för 2019. I finansutskottets sammanställning FiU10 finns alla beslut, uppdelat på inkomster, utgiftsområde och anslag. FiU10 anmäldes i kammaren och riksdagen överlämnade sedan sammanställningen av riksdagens beslut om statens budget till regeringen.

Utskottets förslag till beslut: Sammanställningen läggs till handlingarna

Ärendets gång