Statens budget för 2019

Finansutskottets bet 2018/19:FiU10

Ärendet är avslutat

Planerat beslutsdatum:

Sammanfattning av ärendet

Finansutskottets sammanställning av statens budget för 2019 (FiU10)

Den 21 december 2018 avslutade riksdagen höstens arbete med statens budget för 2019. I finansutskottets sammanställning FiU10 finns alla beslut, uppdelat på inkomster, utgiftsområde och anslag. FiU10 anmäldes i kammaren och riksdagen överlämnade sedan sammanställningen av riksdagens beslut om statens budget till regeringen.

Utskottets förslag till beslut: Sammanställningen läggs till handlingarna

Ärendets gång

1

Förslag

Information kommer
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-12-21
Justering: 2018-12-21
Trycklov: 2018-12-21
bet 2018/19:FiU10
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer