Statens budget för 2021

Finansutskottets betänkande 2020/21:FiU10

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum:

Sammanfattning av ärendet

Finansutskottets sammanställning av statens budget för 2021

Den 17 december 2020 avslutade riksdagen höstens arbete med statens budget för 2021. I finansutskottets sammanställning FiU10 finns alla beslut, uppdelat på inkomster, utgiftsområde och anslag. FiU10 anmäldes i kammaren och riksdagen överlämnade sedan sammanställningen av riksdagens beslut om statens budget till regeringen.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen biföll utskottens förslag för samtliga utgiftsområden

Ärendets gång

1

Förslag

Information kommer
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-12-17
Justering: 2020-12-17
Trycklov: 2020-12-17
Betänkande 2020/21:FiU10
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer