Statens roll på betalningsmarknaden

Finansutskottets betänkande 2018/19:FiU44

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 18 juni 2019

Nästa händelse: Behandling 18 juni 2019

Utskottets förslag

Statens roll på den digitala betalningsmarknaden bör utredas (FiU44)

Samhällets digitalisering har lett till att allt färre använder kontanter. I maj 2019 lämnade Riksbanken en framställning till riksdagen om behovet av en utredning om av betalningsmarknaden.

Finansutskottet håller med Riksbanken om att det behövs en utredning. Utredningen bör ta sig an frågan om den digitala betalningsmarknaden brett:

  • Kartlägga betalningsmarknaden utifrån den omfattande digitaliseringen och den minskade kontantanvändningen.
  • Kartlägga och ta ställning till statens och den privata sektorns roller.
  • Utreda om det behövs digitala centralbankspengar, så kallade e-kronor.
  • Utreda begreppet lagligt betalningsmedel, och hur det eventuellt behöver anpassas till den digitala betalningsmarknaden och en eventuell e-krona.

Utskottet föreslår därför att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen att tillsätta en utredning om detta.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till framställningen.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-05-28
Justering: 2019-06-13
Trycklov: 2019-06-13
Betänkande 2018/19:FiU44

Statens roll på den digitala betalningsmarknaden bör utredas (FiU44)

Samhällets digitalisering har lett till att allt färre använder kontanter. I maj 2019 lämnade Riksbanken en framställning till riksdagen om behovet av en utredning om av betalningsmarknaden.

Finansutskottet håller med Riksbanken om att det behövs en utredning. Utredningen bör ta sig an frågan om den digitala betalningsmarknaden brett:

  • Kartlägga betalningsmarknaden utifrån den omfattande digitaliseringen och den minskade kontantanvändningen.
  • Kartlägga och ta ställning till statens och den privata sektorns roller.
  • Utreda om det behövs digitala centralbankspengar, så kallade e-kronor.
  • Utreda begreppet lagligt betalningsmedel, och hur det eventuellt behöver anpassas till den digitala betalningsmarknaden och en eventuell e-krona.

Utskottet föreslår därför att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen att tillsätta en utredning om detta.

Förslagspunkter

1. Statens roll på betalningsmarknaden

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen snarast ska tillsätta en utredning av digitaliseringens och den minskade kontantanvändningens konsekvenser för betalningsmarknaden och statens och den privata sektorns roller på denna marknad och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen framställning 2018/19:RB3.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-06-17
Debatt i kammaren: 2019-06-18
4

Beslut

Beslut: 2019-06-18
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Statens roll på betalningsmarknaden

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen snarast ska tillsätta en utredning av digitaliseringens och den minskade kontantanvändningens konsekvenser för betalningsmarknaden och statens och den privata sektorns roller på denna marknad och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen framställning 2018/19:RB3.