Statistik över hushållens tillgångar och skulder

Finansutskottets betänkande 2019/20:FiU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 oktober 2019

Beslut

Regeringen bör utreda möjligheten att ta fram statistik över hushållens tillgångar och skulder (FiU8)

Riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att utreda hur en detaljerad statistik över hushållens tillgångar och skulder ska kunna byggas upp och användas, utan att den personliga integriteten och personuppgiftsskyddet åsidosätts.

Enligt Riksbanken innebär hushållens skuldsättning risker för det finansiella systemet och innebär i förlängningen ett hot den ekonomiska utvecklingen. Enligt Riksbanken är statistiken nödvändig för att kunna bedriva ett krisförebyggande arbete och motverka finansiell instabilitet. Sedan förmögenhetsskatten avskaffades 2007 saknas den typen av statistik, och myndigheter saknar idag lagstöd för att ta fram tillräckliga uppgifter.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till framställningen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning, 1 motion
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-10-08
Justering: 2019-10-15
Trycklov: 2019-10-16
Reservationer 1
Betänkande 2019/20:FiU8

Alla beredningar i utskottet

2019-10-08, 2019-10-01

Regeringen bör utreda möjligheten att ta fram statistik över hushållens tillgångar och skulder (FiU8)

Finansutskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att utreda hur en detaljerad statistik över hushållens tillgångar och skulder ska kunna byggas upp och användas, utan att den personliga integriteten och personuppgiftsskyddet åsidosätts.

Enligt Riksbanken innebär hushållens skuldsättning risker för det finansiella systemet och innebär i förlängningen ett hot den ekonomiska utvecklingen. Enligt Riksbanken är statistiken nödvändig för att kunna bedriva ett krisförebyggande arbete och motverka finansiell instabilitet. Sedan förmögenhetsskatten avskaffades 2007 saknas den typen av statistik, och myndigheter saknar idag lagstöd för att ta fram tillräckliga uppgifter.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-10-22
Debatt i kammaren: 2019-10-23
4

Beslut

Beslut: 2019-10-23
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 23 oktober 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Statistik över hushållens tillgångar och skulder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen ska tillsätta en utredning om en ny statistik över hushållens tillgångar och skulder och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen framställning 2018/19:RB4 och avslår motion

2018/19:3103 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 62 0 0 8
SD 0 60 0 2
C 27 0 0 4
V 23 0 0 4
KD 18 0 0 4
L 16 0 0 3
MP 13 0 0 3
- 2 0 0 0
Totalt 249 60 0 40