Statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjukdomen covid-19

Socialutskottets betänkande 2021/22:SoU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 november 2021

Beslut

Ersättning för skador av vaccin mot covid-19 (SoU5)

Ersättning för skada av vaccin mot covid-19

Om du får en skada
av ett godkänt vaccin mot covid-19,
så kan du få pengar i ersättning.
Staten ger dig ersättningen
om du inte får den från en försäkring.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om statlig ersättning för skador som orsakas av vaccin mot covid-19.

Den som får skador av ett godkänt vaccin mot covid-19 kan få ersättning från den ordinarie läkemedelsförsäkringen. Om en person inte får hel ersättning från en sådan försäkring, så ska istället en statlig ersättning betalas ut i vissa fall. Ersättningen för skador från covid-19-vaccin blir därmed likvärdig med annan ersättning för godkända skador från läkemedel.

De nya reglerna börjar gälla den 1 december 2021, men kan även tillämpas på skador som har inträffat före det datumet.

Riksdagen riktade även ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att skynda på en planerad översyn av ersättningen till barn för skador som kan uppstå av vaccin mot covid-19. Översynen bör påbörjas under första kvartalet 2022.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen om att göra en översyn av ersättningen till barn för skador som kan uppstå av vacciner mot covid-19. Enligt utskottet bör regeringen genomföra översynen skyndsamt. Översynen bör påbörjas under första kvartalet 2022. Utskottets förslag grundas på fyra motionsyrkanden. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-10-12, 2021-10-19, 2021-10-21

Ersättning för skador av vaccin mot covid-19 (SoU5)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om statlig ersättning för skador som orsakas av vaccin mot covid-19.

Den som får skador av ett godkänt vaccin mot covid-19 kan få ersättning från den ordinarie läkemedelsförsäkringen. Om en person inte får hel ersättning från en sådan försäkring, så bör istället en statlig ersättning betalas ut i vissa fall enligt förslaget. Ersättningen för skador från covid-19-vaccin ska därmed bli likvärdig med annan ersättning för godkända skador från läkemedel.

De nya reglerna föreslås börja gälla den 1 december 2021, men ska även kunna tillämpas på skador som har inträffat före det datumet.

Riksdagen föreslås även rikta ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att skynda på en planerad översyn av ersättningen till barn för skador som kan uppstå av vaccin mot covid-19. Översynen bör påbörjas under första kvartalet 2022.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.