Statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjukdomen covid-19

Socialutskottets betänkande 2021/22:SoU5

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 12 oktober 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-10-21, 2021-10-12