Statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering

Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 maj 2016

Beslut

Drabbade av narkolepsi ska få ersättning av staten (SoU16)

Personer som blivit sjuka av spruta ska få pengar av staten (SoU16)

Under 2009 fanns en stor oro
för att svenskar skulle få svin-influensa.

Svin-influensan spreds i hela världen
och kunde för en del vara en svår sjukdom.

Därför rekommen-derade staten
att alla svenskar skulle ta en spruta
med vaccin som gjorde att man
inte fick svin-influensan.
60 procent av svenskarna
valde att ta sprutan.

Men en del av dem blev sjuka av sprutan.
De fick narko-lepsi som är
en allvarlig hjärn-sjukdom.

Nu har riksdagen bestämt att staten
ska betala pengar till de som fått
narko-lepsi.

Som mest kan en drabbad person
få 10 miljoner kronor av staten.

Staten ska betala ersättning till dem som drabbades av narkolepsi efter vaccineringen mot svininfluensan. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Den så kallade svininfluensan utvecklades 2009 till en pandemi och efter en omfattande vaccinationskampanj i Sverige vaccinerade sig 60 procent av svenskarna mot influensaviruset. I januari 2010 började biverkansrapporter om narkolepsi komma in till Läkemedelsverket. Narkolepsi är en kronisk neurologisk sjukdom som kan få allvarliga följder för de som drabbas.

Riksdagen stödjer regeringens förslag om att alla som fått narkolepsi efter vaccineringen 2009 och 2010 ska få ersättning av staten. Ersättningen ska i första hand komma från den så kallade Läkemedelsförsäkringen och i andra hand från staten. Det när maxbeloppet för Läkemedelsförsäkringen har uppnåtts. Den sammanlagda ersättningen ska vara begränsad till högst 10 miljoner kronor per person.

Från och med 1 juli 2016 kan drabbade ansöka om ersättning.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-04-14
Justering: 2016-04-28
Trycklov: 2016-05-06
Reservationer 1
Betänkande 2015/16:SoU16

Drabbade av narkolepsi ska få ersättning av staten (SoU16)

Staten ska betala ersättning till dem som drabbades av narkolepsi efter vaccineringen mot svininfluensan. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Den så kallade svininfluensan utvecklades 2009 till en pandemi och efter en omfattande vaccinationskampanj i Sverige vaccinerade sig 60 procent av svenskarna mot influensaviruset. I januari 2010 började biverkansrapporter om narkolepsi komma in till Läkemedelsverket. Narkolepsi är en kronisk neurologisk sjukdom som kan få allvarliga följder för de som drabbas.

Utskottet stödjer regeringens förslag om att alla som fått narkolepsi efter vaccineringen 2009 och 2010 ska få ersättning av staten. Ersättningen ska i första hand komma från den så kallade Läkemedelsförsäkringen och i andra hand från staten. Det när maxbeloppet för Läkemedelsförsäkringen har uppnåtts. Den sammanlagda ersättningen ska vara begränsad till högst 10 miljoner kronor per person.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-05-11
Debatt i kammaren: 2016-05-12
4

Beslut

Beslut: 2016-05-12
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 12 maj 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering,
2. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:137 punkterna 1 och 2 samt avslår motion

2015/16:3373 av Per Ramhorn m.fl. (SD).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 74 0 0 10
SD 0 43 0 5
MP 20 0 0 5
C 20 0 0 2
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 264 43 0 42