Statlig förvaltning och statistikfrågor

Finansutskottets bet 2016/17:FiU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 mars 2017

Beslut

Nej till motioner om statlig förvaltning och statistik (FiU25)

Riksdagen sa nej till motionsförslag från den allmänna motionstiden 2016. Motionerna handlade bland annat om den statliga myndighetsstrukturen, staten som arbetsgivare, samkörning av lägenhetsregistret, statens fastigheter och statlig mark.

Riksdagen sa nej till förslagen, bland annat på grund av pågående arbete och att den statliga förvaltningspolitiken i stor utsträckning bygger på att myndigheterna själva avgör hur verksamheten ska organiseras.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

19 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-02-14
Justering: 2017-02-23
Trycklov: 2017-02-23
Reservationer 7
bet 2016/17:FiU25

Nej till motioner om statlig förvaltning och statistik (FiU25)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag från den allmänna motionstiden 2016. Motionerna handlar bland annat om den statliga myndighetsstrukturen, staten som arbetsgivare, samkörning av lägenhetsregistret, statens fastigheter och statlig mark.

Utskottet tycker att riksdagen kan säga nej till förslagen, bland annat på grund av pågående arbete och att den statliga förvaltningspolitiken i stor utsträckning bygger på att myndigheterna själva avgör hur verksamheten ska organiseras.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-03-01
Debatt i kammaren: 2017-03-02
4

Beslut

Beslut: 2017-03-15
9 förslagspunkter, 7 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 15 mars 2017

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Den statliga myndighetsstrukturen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:621 av Maria Strömkvist m.fl. (S),

2016/17:663 av Robert Hannah (L) yrkande 2,

2016/17:1463 av Boriana Åberg (M),

2016/17:1464 av Boriana Åberg (M) och

2016/17:1998 av Robert Hannah (L) yrkande 2.

2. Kostnadseffektivitet i de statliga myndigheterna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2433 av Markus Wiechel (SD) och

2016/17:3036 av Per Åsling m.fl. (C) yrkande 2.

Reservation 1 (C)

3. Offentlig upphandling av livsmedel i statlig verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2025 av Kristina Yngwe (C).

4. Staten som arbetsgivare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:47 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 13,

2016/17:1582 av Betty Malmberg (M),

2016/17:2471 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 4 och 5,

2016/17:2617 av Carl Schlyter m.fl. (MP) yrkandena 1 och 2 samt

2016/17:3346 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 1.

Reservation 2 (V)
Reservation 3 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 1 15
M 73 0 0 11
SD 41 0 0 6
MP 21 0 1 3
C 17 0 0 5
V 0 18 0 3
L 16 0 0 3
KD 0 0 14 2
- 0 0 1 1
Totalt 265 18 17 49


5. Statens ägande i Akademiska Hus AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1101 av Finn Bengtsson och Lotta Finstorp (båda M).

6. Studentbostäder i uppdraget för Akademiska Hus AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:712 av Lars Hjälmered (M) yrkande 2,

2016/17:3192 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 12 och

2016/17:3378 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 19.

Reservation 4 (M)
Reservation 5 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 2 15
M 0 73 0 11
SD 41 0 0 6
MP 22 0 0 3
C 17 0 0 5
V 18 0 0 3
L 0 0 16 3
KD 14 0 0 2
- 1 0 0 1
Totalt 209 73 18 49


7. Statens fastigheter och statlig mark för bostäder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3192 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 13 och 14.

Reservation 6 (L)

8. Föreningslivets möjlighet att använda försvarsmark

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1470 av Sten Bergheden (M).

9. Samkörning av lägenhetsregistret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3351 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkande 3.

Reservation 7 (SD)