Statlig förvaltning och statistikfrågor

Finansutskottets betänkande 2016/17:FiU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 mars 2017

Beslut

Nej till motioner om statlig förvaltning och statistik (FiU25)

Riksdagen sa nej till motionsförslag från den allmänna motionstiden 2016. Motionerna handlade bland annat om den statliga myndighetsstrukturen, staten som arbetsgivare, samkörning av lägenhetsregistret, statens fastigheter och statlig mark.

Riksdagen sa nej till förslagen, bland annat på grund av pågående arbete och att den statliga förvaltningspolitiken i stor utsträckning bygger på att myndigheterna själva avgör hur verksamheten ska organiseras.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Nej till motioner om statlig förvaltning och statistik (FiU25)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag från den allmänna motionstiden 2016. Motionerna handlar bland annat om den statliga myndighetsstrukturen, staten som arbetsgivare, samkörning av lägenhetsregistret, statens fastigheter och statlig mark.

Utskottet tycker att riksdagen kan säga nej till förslagen, bland annat på grund av pågående arbete och att den statliga förvaltningspolitiken i stor utsträckning bygger på att myndigheterna själva avgör hur verksamheten ska organiseras.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.