Statlig förvaltning och statistikfrågor

Finansutskottets betänkande 2018/19:FiU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 april 2019

Beslut

Nej till motioner om statlig förvaltning och statistikfrågor (FiU25)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2018 som handlar om statlig förvaltning och statistikfrågor. Anledningen är bland annat att beredningsarbete pågår inom vissa områden. Dessutom bygger den statliga förvaltningspolitiken i huvudsak på att myndigheterna själva beslutar hur verksamheten ska organiseras för att möta samhällets behov.

Motionerna handlar till exempel om den statliga myndighetsstrukturen, digitalisering och it i den statliga förvaltningen och statliga myndigheters lokalkostnader.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

22 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-03-12
Justering: 2019-03-26
Trycklov: 2019-03-27
Reservationer 7
Betänkande 2018/19:FiU25

Alla beredningar i utskottet

2019-03-12, 2019-02-28

Nej till motioner om statlig förvaltning och statistikfrågor (FiU25)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2018 som handlar om statlig förvaltning och statistikfrågor. Anledningen är bland annat att beredningsarbete pågår inom vissa områden. Dessutom bygger den statliga förvaltningspolitiken i huvudsak på att myndigheterna själva beslutar hur verksamheten ska organiseras för att möta samhällets behov.

Motionerna handlar till exempel om den statliga myndighetsstrukturen, digitalisering och it i den statliga förvaltningen och statliga myndigheters lokalkostnader.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-04-03
Debatt i kammaren: 2019-04-04
4

Beslut

Beslut: 2019-04-04
8 förslagspunkter, 8 acklamationer

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Den statliga myndighetsstrukturen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:123 av Jonas Millard m.fl. (SD) yrkande 2,

2018/19:485 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 2,

2018/19:767 av Boriana Åberg (M) och

2018/19:1003 av Boriana Åberg (M).

Reservation 1 (SD)

2. Digitalisering och it i den statliga förvaltningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:117 av Mattias Bäckström Johansson (SD),

2018/19:2043 av Helena Gellerman m.fl. (L) yrkandena 2-4,

2018/19:2550 av Rickard Nordin och Niels Paarup-Petersen (båda C),

2018/19:2900 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkandena 8-11 och 15-22 samt

2018/19:2902 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 2 (M)
Reservation 3 (L)

3. Statliga myndigheters lokalkostnader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2492 av Per Åsling (C) yrkande 2 och

2018/19:2694 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkande 23.

Reservation 4 (C)

4. Staten som arbetsgivare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:171 av Mattias Ingeson (KD),

2018/19:383 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 26,

2018/19:593 av Betty Malmberg (M),

2018/19:756 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 5 och 6,

2018/19:1593 av Markus Selin (S),

2018/19:1962 av Sultan Kayhan (S) yrkandena 1 och 2 samt

2018/19:2229 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 5 (V)

5. Statlig mark för bostäder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1527 av Lars Hjälmered (M) yrkande 2.

6. Studentbostäder i uppdraget för Akademiska Hus AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2831 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 45.

Reservation 6 (M)

7. Fortifikationsverkets system för hyra till Försvarsmakten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:766 av Roger Richtoff m.fl. (SD) yrkande 16.

Reservation 7 (SD)

8. Föreningslivets möjlighet att använda försvarsmark

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:779 av Sten Bergheden (M).