Statlig förvaltning och statistikfrågor

Finansutskottets betänkande 2019/20:FiU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 april 2020

Beslut

Nej till motioner om statlig förvaltning och statistikfrågor (FiU25)

Riksdagen sa nej till cirka femtio förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 om statlig förvaltning och statistikfrågor. Anledningen är bland annat att arbete pågår inom flera områden. Dessutom bygger den statliga förvaltningspolitiken i huvudsak på att myndigheterna själva beslutar hur verksamheten ska organiseras för att möta samhällets behov.

Motionerna handlar exempelvis om den statliga myndighetsstrukturen, digitalisering och it i den statliga förvaltningen och statliga myndigheters kostnader.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

29 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-03-12
Justering: 2020-03-26
Trycklov: 2020-03-26
Reservationer 12
Betänkande 2019/20:FiU25

Alla beredningar i utskottet

2020-03-12, 2020-02-20

Nej till motioner om statlig förvaltning och statistikfrågor (FiU25)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka femtio förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 om statlig förvaltning och statistikfrågor. Anledningen är bland annat att arbete pågår inom flera områden. Dessutom bygger den statliga förvaltningspolitiken i huvudsak på att myndigheterna själva beslutar hur verksamheten ska organiseras för att möta samhällets behov.

Motionerna handlar exempelvis om den statliga myndighetsstrukturen, digitalisering och it i den statliga förvaltningen och statliga myndigheters kostnader.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-03-31
Debatt i kammaren: 2020-04-01
4

Beslut

Beslut: 2020-04-01
9 förslagspunkter, 7 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 1 april 2020

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Den statliga myndighetsstrukturen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:544 av Matheus Enholm m.fl. (SD) yrkande 2,

2019/20:838 av Sten Bergheden och Lars-Arne Staxäng (båda M) yrkande 2,

2019/20:1322 av Sten Bergheden (M) yrkande 2 och

2019/20:1953 av Robert Hannah (L) yrkande 2.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (L)

2. Digitalisering och it i den statliga förvaltningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:88 av Bo Broman (SD),

2019/20:712 av Mattias Bäckström Johansson (SD),

2019/20:2718 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkandena 9-11, 15, 16 och 18-22,

2019/20:2721 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkande 3,

2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 92,

2019/20:2831 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 9 och 10,

2019/20:2921 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 9,

2019/20:3108 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 20 och 21,

2019/20:3263 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C) yrkandena 5, 6, 9, 13-15, 20 och 28 samt

2019/20:3342 av Helena Gellerman m.fl. (L) yrkandena 2-4 och 10.

Reservation 3 (M)
Reservation 4 (SD)
Reservation 5 (KD)
Reservation 6 (L)
Reservation 7 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 0 10 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 0 3 19
L 0 0 3 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 28 11 16 294


3. Statliga myndigheters kostnader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:838 av Sten Bergheden och Lars-Arne Staxäng (båda M) yrkande 1,

2019/20:1143 av Lars Beckman (M),

2019/20:1939 av Lars Jilmstad (M),

2019/20:2550 av Per Åsling (C) yrkande 2,

2019/20:3015 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 2 och

2019/20:3251 av Emil Källström m.fl. (C) yrkande 38.

Reservation 8 (M)
Reservation 9 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 51 4 0 294


4. Staten som arbetsgivare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:584 av Matheus Enholm m.fl. (SD) yrkande 7,

2019/20:949 av Markus Selin (S),

2019/20:1822 av Sultan Kayhan (S) yrkandena 1 och 2,

2019/20:2408 av Lars Jilmstad (M) och

2019/20:3108 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 13.

Reservation 10 (C)

5. Statlig mark för bostäder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:1982 av Lars Hjälmered (M) yrkande 2.

6. Försäljning av Akademiska Hus AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3141 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) yrkande 5.

7. Studentbostäder i uppdraget för Akademiska Hus AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3355 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M) yrkande 41.

Reservation 11 (M)

8. Föreningslivets möjlighet att använda försvarsmark

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:411 av Solveig Zander (C) och

2019/20:648 av Sten Bergheden (M).

9. Offentlig välfärdsstatistik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2741 av Arman Teimouri m.fl. (L) yrkande 2.

Reservation 12 (L)